ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 14.09.2021 14:35:58

ამოცანა: წერტილების შეერთება

მომხმარებელი: korkota

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>
#include <algorithm>
using namespace std;
pair <int,int> p[1005];
int main () {
int n;
cin >>n;
  for(int i=0; i<n; i++)
    cin>>p[i].first>>p[i].second;
sort(p,p+n);
  while(n--)
    cout<<p[i].second<<endl;
}
PROB_cpp_UID1857PID207_879ff6/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID1857PID207_879ff6/main.cpp:12:17: error: 'i' was not declared in this scope
     cout<<p[i].second<<endl;
         ^