ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 14.09.2021 14:16:24

ამოცანა: მაქსიმალური ნამრავლი

მომხმარებელი: vardosha

ვერდიქტი: ნაწილობრივი ამოხსნა

შეფასება: 40.0 ქულა#include <iostream>using namespace std;int main()
{
  int n, positiveCt = 0, negativeCt = 0, maxNegative = -100, zeroCt = 0, posProd = 1, negativeProd = 1, item;
  cin >> n;
  int temp = n;
  while(temp--)
  {
    cin >> item;

    if(item == 0)
      zeroCt ++;
    else if(item > 0)
    {
      posProd *= item;
      positiveCt ++;
    }
    else
    {
      negativeProd *= item;
      if(maxNegative < item)
        maxNegative = item;
    }
  }

  if(zeroCt == n || negativeCt == 1 && zeroCt > 0 && positiveCt == 0)
    cout << 0;
  else if(negativeCt == 1 && negativeCt == n)
    cout << negativeCt;
  else
  {
    if(negativeCt % 2)
      negativeProd /= maxNegative;

    cout << negativeProd * posProd;
  }  return 0;
}
/*
-4 -8 -2 => -64*/

ტესტები

შემავალი მონაცემები
5
0 2 1 3 4
გამომავალი მონაცემები
24
თქვენი პასუხი
24
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
5
2 -4 5 -1 -1
გამომავალი მონაცემები
40
თქვენი პასუხი
-40
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
9
1 1 1 1 1 1 1 1 -1
გამომავალი მონაცემები
1
თქვენი პასუხი
-1
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
7
2 -2 2 -2 -3 1 5
გამომავალი მონაცემები
120
თქვენი პასუხი
-240
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
8
13 1 -1 -1 3 -3 5 1 
გამომავალი მონაცემები
585
თქვენი პასუხი
-585
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
11
0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
გამომავალი მონაცემები
0
თქვენი პასუხი
-1
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
5
-2 -2 -2 -2 -2
გამომავალი მონაცემები
16
თქვენი პასუხი
-32
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
7
7 6 5 4 3 2 1
გამომავალი მონაცემები
5040
თქვენი პასუხი
5040
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
1
-97
გამომავალი მონაცემები
-97
თქვენი პასუხი
-97
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
4
0 0 99 0
გამომავალი მონაცემები
99
თქვენი პასუხი
99
ჩეკერის პასუხი
YES