ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 14.09.2021 14:00:01

ამოცანა: მაქსიმალური ნამრავლი

მომხმარებელი: vardosha

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა







#include <iostream>



using namespace std;



int main()
{
int n, positiveCt = 0, negativeCt = 0, maxNegative = -100, zeroCt = 0, posProd = 1, negativeProd = 1, item;
cin >> n;
int temp = n;
while(temp--){
cin >> item;

if(item == 0)
zeroCt ++;
else if(item > 0){
posProd *= item;
positiveCt ++;
}
else{
negativeProd *= item;
if(maxNegative < item)
maxNegative = item;
}
}

cout << negativeProd << " " << negativeProd << '\n';
if(zeroCt == n || negativeCt == 1 && zeroCt > 0 && positiveCt == 0)
cout << 0;
else if(negativeCt == 1 && negativeCt == n)
cout << negativeCt;
else{
if(negativeCt % 2)
negativeProd /= maxNegative;

cout << negativeProd * negativeProd;
}



return 0;
}
/*
-4 -8 -2 => -64



*/

ტესტები

შემავალი მონაცემები
5
0 2 1 3 4
გამომავალი მონაცემები
24
თქვენი პასუხი
1 1
1
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
5
2 -4 5 -1 -1
გამომავალი მონაცემები
40
თქვენი პასუხი
-4 -4
16
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
9
1 1 1 1 1 1 1 1 -1
გამომავალი მონაცემები
1
თქვენი პასუხი
-1 -1
1
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
7
2 -2 2 -2 -3 1 5
გამომავალი მონაცემები
120
თქვენი პასუხი
-12 -12
144
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
8
13 1 -1 -1 3 -3 5 1 
გამომავალი მონაცემები
585
თქვენი პასუხი
-3 -3
9
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
11
0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
გამომავალი მონაცემები
0
თქვენი პასუხი
-1 -1
1
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
5
-2 -2 -2 -2 -2
გამომავალი მონაცემები
16
თქვენი პასუხი
-32 -32
1024
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
7
7 6 5 4 3 2 1
გამომავალი მონაცემები
5040
თქვენი პასუხი
1 1
1
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
1
-97
გამომავალი მონაცემები
-97
თქვენი პასუხი
-97 -97
9409
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
4
0 0 99 0
გამომავალი მონაცემები
99
თქვენი პასუხი
1 1
1
ჩეკერის პასუხი
NO