ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 14.09.2021 10:35:34

ამოცანა: ორის ხარისხების ჯამი

მომხმარებელი: LOMI

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა#include <iostream>
#include <cmath>

using namespace std;

long long a , b , c , d , k , x; 
main ()  {
	
	cin >> a ;
	
	x = 0 ; // udidesi ricxvi romelic naklebia a ze
	b = -1 ; // ciklis gameoreba 
	c = 0 ; // ori kvadrati
	k = 0 ; // ricxvi romelic oris jeradebis mimatebit miigeba
	
	while ( a > 0 ) {
	
	
	b++ ; 
	
	c = pow ( 2 , b ) ;
	
	if ( c > a ) {
		
	x = pow ( 2 , b - 1 ) ; a = a - x ; b = -1 ; k = x + k ; cout << x << endl ;
	
}
	
	if ( c == a ) {
		
	x = pow ( 2 , b ) ; a = a - x ; b = -1 ; k = x + k ; cout << x << endl ; 
}
	
	if ( a == 0 ) break ; 
	
	
	
	
		
	}
	  
}
	

ტესტები

შემავალი მონაცემები
11
გამომავალი მონაცემები
8 2 1
თქვენი პასუხი
8
2
1
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
16
გამომავალი მონაცემები
16
თქვენი პასუხი
16
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
17
გამომავალი მონაცემები
16 1
თქვენი პასუხი
16
1
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
3
გამომავალი მონაცემები
2 1
თქვენი პასუხი
2
1
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
2000
გამომავალი მონაცემები
1024 512 256 128 64 16
თქვენი პასუხი
1024
512
256
128
64
16
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
4095
გამომავალი მონაცემები
2048 1024 512 256 128 64 32 16 8 4 2 1
თქვენი პასუხი
2048
1024
512
256
128
64
32
16
8
4
2
1
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
4160
გამომავალი მონაცემები
4096 64
თქვენი პასუხი
4096
64
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
11111
გამომავალი მონაცემები
8192 2048 512 256 64 32 4 2 1
თქვენი პასუხი
8192
2048
512
256
64
32
4
2
1
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
20020
გამომავალი მონაცემები
16384 2048 1024 512 32 16 4
თქვენი პასუხი
16384
2048
1024
512
32
16
4
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
29997
გამომავალი მონაცემები
16384 8192 4096 1024 256 32 8 4 1
თქვენი პასუხი
16384
8192
4096
1024
256
32
8
4
1
ჩეკერის პასუხი
YES