ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 13.09.2021 23:45:10

ამოცანა: პრივილეგირებული ძროხები

მომხმარებელი: SSHH

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main(){
  int n;
  cin >> n;
  
  int dzroxebi[n];
  
  for(int i = 0; i < n; i++){
    cin >> dzroxebi[i];
  }
  
  int raodenobebi[4];
  for(int i = 0; i < 4; i++)
    raodenobebi[i] = 0;
  
  for(int i = 0; i < n; i++){
    raodenobebi[dzroxebi[i] ]++;
  }
  
  int gadanacvlebebi = 0;
  
  for(int i = 0; i < raodenobebi[1]; i++){
    bool p = 0;
    if(dzroxebi[i] == 2){
      for(int j = raodenobebi[1], lim = raodenobebi[1] + raodenobebi[2]; j < lim; j++){
        if(dzroxebi[j] == 1){
          dzroxebi[i] = 1;
          dzroxebi[j] = 2;
          gadanacvlebebi++;
          p = 1;
          break;
        }
      }
    }
    else if(!p || dzroxebi[i] == 3){
      for(int j = raodenobebi[1] + raodenobebi[j]; j < n; j++){
        if(dzroxebi[j] == 1){
          dzroxebi[i] = 1;
          dzroxebi[j] = 3;
          gadanacvlebebi++;
          p = 1;
          break;
        }
      }
    }
  }
  
  for(int i = raodenobebi[1], limit = raodenobebi[1] + raodenobebi[2]; i < limit; i++){
    if(dzroxebi[i] == 3){
      for(int j = limit; j < n; j++){
        dzroxebi[i] = 2;
        dzroxebi[j] = 3;
        gadanacvlebebi++;
        break;
      }
    }
  }
  
  cout << gadanacvlebebi << endl;
  
  return 0;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
9
2
2
1
3
3
3
2
3
1
გამომავალი მონაცემები
4
თქვენი პასუხი
3
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
2
1
1
გამომავალი მონაცემები
0
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
6
1
2
3
2
3
1
გამომავალი მონაცემები
2
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
9
2
2
1
3
3
3
2
3
1
გამომავალი მონაცემები
4
თქვენი პასუხი
3
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
20
1
1
3
2
1
1
1
3
2
1
3
3
2
1
3
1
1
2
3
1
გამომავალი მონაცემები
6
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
50
1
1
1
3
1
3
2
1
2
3
3
1
3
2
1
1
2
3
2
2
3
3
2
3
2
2
3
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
2
2
3
1
1
3
3
2
1
1
1
3
2
გამომავალი მონაცემები
18
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
100
3
2
2
3
1
2
2
2
1
2
2
3
2
3
2
2
3
3
2
2
2
3
3
3
3
2
2
1
2
2
1
1
1
3
1
1
2
2
3
3
1
1
2
2
1
1
3
1
3
1
3
2
1
2
1
3
3
3
1
2
1
1
2
1
3
2
2
1
1
1
3
1
2
2
3
3
2
3
3
2
1
2
3
1
3
1
1
3
3
1
1
1
1
3
1
1
2
3
1
2
გამომავალი მონაცემები
37
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
1000
3
1
3
2
1
1
3
3
2
1
3
2
3
2
3
2
3
2
1
1
3
3
3
2
1
1
2
3
2
2
1
1
3
1
3
1
1
2
3
3
3
3
2
3
2
1
2
1
3
2
1
2
2
1
1
3
1
3
3
3
1
1
1
1
1
3
2
1
2
2
3
2
1
2
1
3
2
3
3
2
2
1
1
3
1
1
3
2
3
2
2
1
3
2
2
3
1
3
1
2
1
1
1
2
2
1
2
1
3
1
2
1
1
2
1
2
3
1
1
3
2
2
1
2
1
2...
გამომავალი მონაცემები
350
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO