ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 13.09.2021 22:12:47

ამოცანა: ძროხების სტენოგრაფია

მომხმარებელი: SSHH

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int findBiggest(int arr[26]){
  int currBiggest = -1;
  int amount = INT_MIN;
  for(int i = 0; i < 26; i++){
    if(arr[i] > amount){
      amount = arr[i];
      currBiggest = i;
    }
  }
  return currBiggest;
}

void shrinkText(string &text, char letter){
  string newText = "";
  for(int i = 0, length = text.length(); i < length; i++){
    if(text[i] != letter){
      newText += text[i];
    }
  }
  text = newText;
}

int main(){
  
  string text;
  cin >> text;
  
  int amounts[26];
  for(int i = 0; i < 26; i++){
    amounts[i] = 0;
  }
  
  int length = text.length();
  
  for(int i = 0; i < length; i++){
    amounts[text[i] - 'a']++;
  }
  
  while(text.length() > 0){
    int mostFrequent = findBiggest(amounts);
    if(amounts[mostFrequent] == 0)
      break;
      
    shrinkText(text, mostFrequent + 'a');
    amounts[mostFrequent] = 0;
    cout << text << endl;
  }
  
  return 0;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
maryhadalittlelambitsfleecewaswhite
გამომავალი მონაცემები
mryhdlittlelmbitsfleecewswhite
mryhdlittllmbitsflcwswhit
mryhdittmbitsfcwswhit
mryhdimbisfcwswhi
mryhdmbsfcwswh
mrydmbsfcwsw
rydbsfcwsw
rydbfcww
rydbfc
rydfc
rydf
ryf
ry
y
თქვენი პასუხი
mryhdlittlelmbitsfleecewswhite
mryhdlittllmbitsflcwswhit
mryhdittmbitsfcwswhit
mryhdimbisfcwswhi
mryhdmbsfcwswh
mrydmbsfcwsw
rydbsfcwsw
rydbfcww
rydbfc
rydfc
rydf
ryf
ry
y

ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
nowisthetimeforallgoodmentocometotheaidoftheircountry
გამომავალი მონაცემები
nwisthetimefrallgdmentcmettheaidftheircuntry
nwisheimefrallgdmencmeheaidfheircunry
nwishimfrallgdmncmhaidfhircunry
nwshmfrallgdmncmhadfhrcunry
nwsmfrallgdmncmadfrcunry
nwsfrallgdncadfrcunry
wsfrallgdcadfrcury
wsfallgdcadfcuy
wsfllgdcdfcuy
wsfllgddfuy
wsfll...
თქვენი პასუხი
nwisthetimefrallgdmentcmettheaidftheircuntry
nwisheimefrallgdmencmeheaidfheircunry
nwishimfrallgdmncmhaidfhircunry
nwshmfrallgdmncmhadfhrcunry
nwsmfrallgdmncmadfrcunry
nwsfrallgdncadfrcunry
wsfrallgdcadfrcury
wsfallgdcadfcuy
wsfllgdcdfcuy
wsfllgddfuy
wsfll...
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
ratsliveonnoevilstar
გამომავალი მონაცემები
rtsliveonnoevilstr
rtslivonnovilstr
rtslvonnovlstr
rtsvonnovstr
rtsvoovstr
rtsvvstr
tsvvst
tvvt
vv
თქვენი პასუხი
rtsliveonnoevilstr
rtslivonnovilstr
rtslvonnovlstr
rtsvonnovstr
rtsvoovstr
rtsvvstr
tsvvst
tvvt
vv

ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
abccddeeeefffggghhhhheeeeddsbdsa
გამომავალი მონაცემები
abccddfffggghhhhhddsbdsa
abccfffggghhhhhsbsa
abccfffgggsbsa
abccgggsbsa
abccsbsa
bccsbs
ccss
ss
თქვენი პასუხი
abccddfffggghhhhhddsbdsa
abccfffggghhhhhsbsa
abccfffgggsbsa
abccgggsbsa
abccsbsa
bccsbs
ccss
ss

ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
amanaplanacanalpanama
გამომავალი მონაცემები
mnplncnlpnm
mplclpm
mpcpm
pcp
c
თქვენი პასუხი
mnplncnlpnm
mplclpm
mpcpm
pcp
c

ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
nxwisyheyimefxrallgxxdmenyxcxmeyxyheaidxfyheircxunyrynxwisyheyimefxrallgxxdmenyxcxmeyxyheaidxfyheircxunyry
გამომავალი მონაცემები
nwisyheyimefrallgdmenycmeyyheaidfyheircunyrynwisyheyimefrallgdmenycmeyyheaidfyheircunyry
nwisheimefrallgdmencmeheaidfheircunrnwisheimefrallgdmencmeheaidfheircunr
nwishimfrallgdmncmhaidfhircunrnwishimfrallgdmncmhaidfhircunr
nwshmfrallgdmncmhadfhrcunrnwshmfr...
თქვენი პასუხი
nwisyheyimefrallgdmenycmeyyheaidfyheircunyrynwisyheyimefrallgdmenycmeyyheaidfyheircunyry
nwisheimefrallgdmencmeheaidfheircunrnwisheimefrallgdmencmeheaidfheircunr
nwishimfrallgdmncmhaidfhircunrnwishimfrallgdmncmhaidfhircunr
nwshmfrallgdmncmhadfhrcunrnwshmfr...
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
nxwisyheyimdadflkjadlfkjasnlklasjnflkanlialdkfnqwoiurnoiqweiauneoirunvaoiutoiarnoiqurunqoiweurnoqiunroiqwuerollgxxdmenyxcxmeyxyheaidxfrynxwisyheyimefxrallgxxdm
გამომავალი მონაცემები
nxwsyheymdadflkjadlfkjasnlklasjnflkanlaldkfnqwournoqweauneorunvaoutoarnoqurunqoweurnoqunroqwuerollgxxdmenyxcxmeyxyheadxfrynxwsyheymefxrallgxxdm
xwsyheymdadflkjadlfkjaslklasjflkalaldkfqwouroqweaueoruvaoutoaroquruqoweuroquroqwuerollgxxdmeyxcxmeyxyheadxfryxws...
თქვენი პასუხი
nxwsyheymdadflkjadlfkjasnlklasjnflkanlaldkfnqwournoqweauneorunvaoutoarnoqurunqoweurnoqunroqwuerollgxxdmenyxcxmeyxyheadxfrynxwsyheymefxrallgxxdm
xwsyheymdadflkjadlfkjaslklasjflkalaldkfqwouroqweaueoruvaoutoaroquruqoweuroquroqwuerollgxxdmeyxcxmeyxyheadxfryxws...
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
nxwisyheyimefxrallgxxdadflkjadlfkjasdlkfjlakfjnlklasjnflkanlialdkfnqwoiurnoiqweurnoianeroiauneoirunvaoiutoiarnoiquwyoiruqoierunqoiweurnoqiunroiqwueroieyimefxrallgxxdmenyxcxmeyxyheaidxfyheircxunyrynxwisyheyimefxrallgxxdmenyxcxmeyxyheaidxfyheircxuny
გამომავალი მონაცემები
nxwsyheymefxrallgxxdadflkjadlfkjasdlkfjlakfjnlklasjnflkanlaldkfnqwournoqweurnoaneroauneorunvaoutoarnoquwyoruqoerunqoweurnoqunroqwueroeymefxrallgxxdmenyxcxmeyxyheadxfyhercxunyrynxwsyheymefxrallgxxdmenyxcxmeyxyheadxfyhercxuny
nwsyheymefrallgdadflkjadlfkjasdl...
თქვენი პასუხი
nxwsyheymefxrallgxxdadflkjadlfkjasdlkfjlakfjnlklasjnflkanlaldkfnqwournoqweurnoaneroauneorunvaoutoarnoquwyoruqoerunqoweurnoqunroqwueroeymefxrallgxxdmenyxcxmeyxyheadxfyhercxunyrynxwsyheymefxrallgxxdmenyxcxmeyxyheadxfyhercxuny
nwsyheymefrallgdadflkjadlfkjasdl...
ჩეკერის პასუხი
YES