ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 13.09.2021 17:11:36

ამოცანა: შევსებული კროსვორდი

მომხმარებელი: TsotneB

ვერდიქტი: ნაწილობრივი ამოხსნა

შეფასება: 80.0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main() {
  int n,m;
  cin>>n>>m;
  char c[n][m];
  vector <string> w;
  for (int i=0;i<n;i++)
  for (int j=0;j<m;j++) {
    cin>>c[i][j];
  }
  for (int i = 0;i < n;i++) {
    int j = 0;
    string word = "";
    while (j<m && c[i][j] !='#') word += c[i][j++];
    if (word.size() > 1) w.push_back(word);
  }
  for (int i = 0;i < m;i++) {
    int j = 0;
    string word = "";
    while (j<n && c[j][i] !='#') word += c[j++][i];
    if (word.size() > 1) w.push_back(word);
  }
  sort (w.begin(),w.end());
  cout<<w[0]<<endl;
  return 0;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
4 5
adaca
da##b
abb#b
abbac
გამომავალი მონაცემები
abb
თქვენი პასუხი
abb
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
4 4
luka
o#a#
kula
i#a#
გამომავალი მონაცემები
kala
თქვენი პასუხი
kala
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
4 5
o#dnp
zji#f
v#d#a
e#a##
გამომავალი მონაცემები
dida
თქვენი პასუხი
dida
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
5 6
#tyt##
zaaaaw
#l#q#w
zephz#
#s#up#
გამომავალი მონაცემები
tales
თქვენი პასუხი
tales
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
7 4
rykj
xcm#
zz#o
#aaa
#qzz
f#a#
yiai
გამომავალი მონაცემები
aaa
თქვენი პასუხი
km
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
8 8
wyhjkeor
eo#qyggz
cjpuelsd
sgqjzwkr
irbrva#i
lxvswdip
xqja#uga
oulvhbes
გამომავალი მონაცემები
cjpuelsd
თქვენი პასუხი
cjpuelsd
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
10 15
#zzzzz#adobcxhc
p##guvawbwopsic
a#xzovd#kiclyht
#igrsqowa#bklwg
jjrfti##c#wfudg
z#jfkq#uemjywuz
wyp#adoniskkhtw
xmpqf#dxaq#zjtb
vxswmaveet#xnfq
dtztyoawd##rclb
გამომავალი მონაცემები
ado
თქვენი პასუხი
aw
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
15 15
tkys#tfoatosfdn
pcjjhgeoyylnikz
anvufh#b#hknkhf
cacdlmeypccffje
adulqbtwz#fzozz
kzrzqznvqd#suqq
ozrzixdvtyth#lz
nqowmplsogyfeo#
ixcuoug#asvmyvn
aesqsgxfceehhjv
i#tmhjajq#gksaa
afc#qugtxgkl#pk
zqe#efmlued#cob
r#xgwdkdjdjl#al
ogiknvoshke...
გამომავალი მონაცემები
adulqbtwz
თქვენი პასუხი
adulqbtwz
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
19 19
##h#cng##x#d###d###
####f###p#####zdp#u
niiv#p######vupzp#n
p###f#####m#####t##
#upfkt#jd###r####gn
##o####q##g#g#tuy##
#ox##q#q##te#w#d#c#
#svyq###e##p###o###
k#chin###t##dciz#s#
ld#j#ghjizm##xnhy##
jei###nup#k###q####
vn##edg#####m#o###...
გამომავალი მონაცემები
cf
თქვენი პასუხი
cf
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
20 20
jd#jlgsr#hwptyhapyaj
mh#obte#vaqj#g#gfihp
#soucejumbxoqkl#iqmq
lw#uprsn#i#dpxtob#gv
semqved##mpjsxkjnc#a
g#l#cscm#eydleepg#er
abfwlrt#qbkpgfhmewb#
#bohvbclmidra#lmzo#q
phblbhw#ufuenolramhw
geozvztnm#hrw##qmhyu
wkkwbxcefgxjt#enn#g#
ivwodgj...
გამომავალი მონაცემები
abfwlrt
თქვენი პასუხი
abfwlrt
ჩეკერის პასუხი
YES