ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 13.09.2021 16:36:03

ამოცანა: გუბურების დათვლა

მომხმარებელი: SSHH

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <bits/stdc++.h>

int main(){
  int n, m;
  cin >> n >> m;
  int mp1 = m + 1;
  int count = 0;
  char c = 0;
  bool *last = malloc(mp2);
  bool *curr = malloc(mp2);
  
  for(int i = 0; i < mp2; i++){
    last[i] = 0;
    curr[i] = 0;
  }
  
  for(int i = 0; i < n; i++){
    for(int j = 1; j < mp1; j++){
      cin.get(&c);
      if(c == 'W'){
        curr[j] = 1;
        if(curr[j - 1] || last[j - 1] || last[j] || last[j + 1]){
          
        }else{
          count++;
        }
      }
    }
  }
  cout << count << endl;
  free(last);
  free(curr);
  return 0;
}
PROB_cpp_UID2638PID262_696a5d/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID2638PID262_696a5d/main.cpp:5:5: error: 'cin' was not declared in this scope
   cin >> n >> m;
   ^~~
PROB_cpp_UID2638PID262_696a5d/main.cpp:5:5: note: suggested alternative:
In file included from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:75:0,
         from PROB_cpp_UID2638PID262_696a5d/main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/iostream:60:18: note:  'std::cin'
  extern istream cin; /// Linked to standard input
         ^~~
PROB_cpp_UID2638PID262_696a5d/main.cpp:9:25: error: 'mp2' was not declared in this scope
   bool *last = malloc(mp2);
             ^~~
PROB_cpp_UID2638PID262_696a5d/main.cpp:30:5: error: 'cout' was not declared in this scope
   cout << count << endl;
   ^~~~
PROB_cpp_UID2638PID262_696a5d/main.cpp:30:5: note: suggested alternative:
In file included from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:75:0,
         from PROB_cpp_UID2638PID262_696a5d/main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/iostream:61:18: note:  'std::cout'
  extern ostream cout; /// Linked to standard output
         ^~~~
PROB_cpp_UID2638PID262_696a5d/main.cpp:30:22: error: 'endl' was not declared in this scope
   cout << count << endl;
           ^~~~
PROB_cpp_UID2638PID262_696a5d/main.cpp:30:22: note: suggested alternative:
In file included from /usr/include/c++/6/istream:39:0,
         from /usr/include/c++/6/sstream:38,
         from /usr/include/c++/6/complex:45,
         from /usr/include/c++/6/ccomplex:39,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:52,
         from PROB_cpp_UID2638PID262_696a5d/main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/ostream:590:5: note:  'std::endl'
   endl(basic_ostream<_CharT, _Traits>& __os)
   ^~~~