ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 13.09.2021 02:38:42

ამოცანა: არჩევნების დრო

მომხმარებელი: khuttssso

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int n,k,i,j,m,p,q,l,a,b,f;
pair<int,int> x;
pair<int,int> y;
pair<int,int> h;
int main () {
  std::vector<pair<int,int>> vector;
  std::vector<pair<int,int>> bb;
  
  cin>>n>>k;
  for (i=0;  i<n;  i++) {
    cin>>a>>b;
    x=make_pair(a,b);
    vector.push_back(x);
  }
  for (j=0;  j<n;  j++) {
    l=vector[j].first;
    m=vector[j].second;
    y=make_pair(l,m);
    bb.push_back(y);
  }
  sort(vector.begin(),vector.end());
  p=vector[n-1].first;
  q=vector[n-1].second;
  h=make_pair(p,q);
  
  for (f=0;  f<n;  f++) {
    if (bb[f].first==h.first && bb[f].second==h.second) {
      cout<<f;
      return 0;
    }
  }
  return 0;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
5 3
3 10
9 2
5 6
8 4
6 5
გამომავალი მონაცემები
5
თქვენი პასუხი
1
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
50000 23583
250916228 616232763
473296356 58502414
230554444 887811780
493148603 687699604
824248298 786902782
70913079 890832177
793078157 453345459
935594082 859496183
707716028 150492514
233255949 992753412
102746217 730631548
508383922 377317439
670419...
გამომავალი მონაცემები
21487
თქვენი პასუხი
19949
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
15 10
29325493 491963279
665431604 107866412
572747824 834468627
623075369 146360674
958964458 525879903
977175138 523647968
689471337 580279579
664237570 288339955
328743490 207620319
315386742 528392695
95567418 163424206
873955477 450413794
7616943 8425...
გამომავალი მონაცემები
3
თქვენი პასუხი
5
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
62 21
616950751 607158268
49049225 93725257
455700991 725439146
102446251 683380488
946230410 745207381
246992964 991338318
889719474 270963308
78453914 529812477
772916849 12165586
87192755 570240239
688085063 701778087
30158110 201593484
939002140 235461...
გამომავალი მონაცემები
49
თქვენი პასუხი
17
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
158 68
697667665 4484937
467732450 802794122
347568744 661053726
292799418 890671171
80683453 340405385
856832076 324389561
571404120 291488527
865203624 70830110
413532215 911560313
103997816 384432758
793397838 635680599
20246779 439970508
87316437 19507...
გამომავალი მონაცემები
115
თქვენი პასუხი
33
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
511 210
163867044 747579728
998938768 875508445
798050597 829978281
569614018 776270268
22547588 386315307
425241311 977555245
183284883 66417372
910738336 785987811
260121805 684273471
656368954 46346609
179373920 927597535
170432190 256516178
593642802 4...
გამომავალი მონაცემები
323
თქვენი პასუხი
1
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
1059 400
804643545 542337266
347513871 187061464
816618939 553830912
725631775 274684060
55476138 680067381
718401060 781423564
754308032 357418994
968191387 158337429
602481885 313877163
943932579 66649652
571102580 64015293
517446191 584743466
100313077 ...
გამომავალი მონაცემები
694
თქვენი პასუხი
76
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
2580 1583
832372261 992790638
365635525 844518385
825671046 594495229
908090975 31807845
461587358 20423405
895838 404446226
192734655 5783242
308735754 810776444
180564248 44320851
404521565 648297214
505594164 822736408
746111508 713233871
395725239 6715...
გამომავალი მონაცემები
1445
თქვენი პასუხი
1483
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
5392 5000
253122184 797707968
872677606 925274985
734905147 48627858
186404228 13525476
706934767 465389216
357111412 573781088
321204423 255357595
896974154 754064494
298301815 558829286
477384473 8100186
171085099 904199295
42636498 248840374
519102486 9...
გამომავალი მონაცემები
2645
თქვენი პასუხი
4464
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
17398 15382
913578345 174949831
802799835 50232822
28224278 477277044
227592128 45247208
771516708 576072165
844936987 631729445
956440681 916245759
709806497 15162989
857825080 771085910
546338497 72394739
576135938 290199630
973826351 246371869
563888234...
გამომავალი მონაცემები
911
თქვენი პასუხი
6802
ჩეკერის პასუხი
NO