ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 12.09.2021 23:11:38

ამოცანა: გუბურების დათვლა

მომხმარებელი: HELP

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int n,m,i,j,ans;
char a[105][105];

int rek (int x,int y){
a[x][y]='.';
if (a[x+1][y]== 'W')  rek ( x+1, y);
if (a[x+1][y+1]=='W')  rek ( x+1, y+1);
if (a[x][y+1]== 'W')  rek ( x, y+1);
if (a[x-1][y]== 'W')  rek ( x-1, y);
if (a[x-1][y-1]=='W')  rek ( x-1, y-1);
if (a[x][y-1]== 'W')  rek ( x, y-1);
if (a[x-1][y+1]=='W')  rek ( x-1, y+1);
if (a[x+1][y-1]=='W')  rek ( x+1, y-1);

}

main(){
cin>>n>>m;
for(i=1; i<=n; i++){
  for(j=1; j<=m; j++){
cin>>a[i][j];}
}
for(i=1; i<=n; i++){
  for(j=1; j<=m; j++){
if (a[i][j]=='W')
  {k++; rek (i,j);}
  }
  }

cout<<ans;
}
PROB_cpp_UID1920PID262_687999/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID1920PID262_687999/main.cpp:28:6: error: 'k' was not declared in this scope
   {k++; rek (i,j);}
   ^