ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 12.09.2021 19:16:36

ამოცანა: სორტირება გაცვლით

მომხმარებელი: TsotneB

ვერდიქტი: ნაწილობრივი ამოხსნა

შეფასება: 25.0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main() {
  int a[5];
  bool isSorted = true;
  for (int i=0;i<5;i++) {
    cin>>a[i];
    if (a[i] != i+1) isSorted = false;
  }
  int i = 0;
  while (!isSorted) {
    isSorted = true;
    while (i<5) {
      if (a[i] > a[i+1]) {
        swap(a[i],a[i+1]);
        break;
      }
      i++;
    }
    for (int i=0;i<5;i++) {
      cout<<a[i]<<" ";
      if (a[i] != i+1) isSorted = false;
    }
    if (i == 4) i = 0;
    cout<<endl;
  }
  return 0;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
1 2 4 3 5
გამომავალი მონაცემები
1 2 3 4 5
თქვენი პასუხი
1 2 3 4 5 
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
3 2 1 5 4
გამომავალი მონაცემები
2 3 1 5 4
2 1 3 5 4
2 1 3 4 5
1 2 3 4 5
თქვენი პასუხი
2 3 1 5 4 
2 1 3 5 4 
2 1 3 4 5 
2 1 3 4 5 
2 1 3 4 5 
2 1 3 4 5 
2 1 3 4 5 
2 1 3 4 5 
2 1 3 4 5 
2 1 3 4 5 
2 1 3 4 5 
2 1 3 4 5 
2 1 3 4 5 
2 1 3 4 5 
2 1 3 4 5 
2 1 3 4 5 
2 1 3 4 5 
2 1 3 4 5 
2 1 3 4 5 
2 1 3 4 5 
2 1 3 4 5 
2 1 3 4 5 
2 1 3 4 5 
2 1...
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
5 1 4 2 3
გამომავალი მონაცემები
1 5 4 2 3
1 4 5 2 3
1 4 2 5 3
1 4 2 3 5
1 2 4 3 5
1 2 3 4 5
თქვენი პასუხი
1 5 4 2 3 
1 4 5 2 3 
1 4 2 5 3 
1 4 2 3 5 
1 4 2 3 5 
1 4 2 3 5 
1 4 2 3 5 
1 4 2 3 5 
1 4 2 3 5 
1 4 2 3 5 
1 4 2 3 5 
1 4 2 3 5 
1 4 2 3 5 
1 4 2 3 5 
1 4 2 3 5 
1 4 2 3 5 
1 4 2 3 5 
1 4 2 3 5 
1 4 2 3 5 
1 4 2 3 5 
1 4 2 3 5 
1 4 2 3 5 
1 4 2 3 5 
1 4...
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
5 3 2 1 4
გამომავალი მონაცემები
3 5 2 1 4
3 2 5 1 4
3 2 1 5 4
3 2 1 4 5
2 3 1 4 5
2 1 3 4 5
1 2 3 4 5
თქვენი პასუხი
3 5 2 1 4 
3 2 5 1 4 
3 2 1 5 4 
3 2 1 4 5 
3 2 1 4 5 
3 2 1 4 5 
3 2 1 4 5 
3 2 1 4 5 
3 2 1 4 5 
3 2 1 4 5 
3 2 1 4 5 
3 2 1 4 5 
3 2 1 4 5 
3 2 1 4 5 
3 2 1 4 5 
3 2 1 4 5 
3 2 1 4 5 
3 2 1 4 5 
3 2 1 4 5 
3 2 1 4 5 
3 2 1 4 5 
3 2 1 4 5 
3 2 1 4 5 
3 2...
ჩეკერის პასუხი
NO