ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 12.09.2021 14:34:57

ამოცანა: ტექსტის დაშიფვრა 2

მომხმარებელი: korkota

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა// am cxovrebis dedac jek
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int n;
cin >> n;
string ans = "";
while(n --){
char symbol;
int times;
cin >> symbol >> times;
while(times --){
int index;
cin >> index;
index --;
int ct = index - (ans.length() - 1);
while(ct -- > 0)
ans += ' ';
ans[index] = symbol;
}
}
cout << ans;
return 0;
}
/*
5
a 5 1 4 6 8 11
b 2 2 9
c 1 5
d 1 7
r 2 3 10 012345678910
ans = "abracadabra"
-----------------------------------------------------------------
symbol = 'Z' index = 9
0123456789
ans = "abc " len = 3 9 - (3 - 1) = 7*/

ტესტები

შემავალი მონაცემები
5
a 5 1 4 6 8 11
b 2 2 9
c 1 5
d 1 7
r 2 3 10
გამომავალი მონაცემები
abracadabra
თქვენი პასუხი
abracadabra
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
3
y 1 1
e 1 2
s 1 3
გამომავალი მონაცემები
yes
თქვენი პასუხი
yes
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
1
a 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
გამომავალი მონაცემები
aaaaaaaaaa
თქვენი პასუხი
aaaaaaaaaa
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
8
f 2 3 4
i 2 2 10
d 1 1
e 3 5 7 13
n 1 8
a 1 11
t 2 9 12
r 1 6
გამომავალი მონაცემები
differentiate
თქვენი პასუხი
differentiate
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
5
d 1 1
i 1 2
c 1 4
u 1 5
s 3 3 6 7
გამომავალი მონაცემები
discuss
თქვენი პასუხი
discuss
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
2
x 5 1 3 5 7 9
y 5 2 4 6 8 10
გამომავალი მონაცემები
xyxyxyxyxy
თქვენი პასუხი
xyxyxyxyxy
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
5
b 1 1
r 1 2
u 1 3
s 1 4
h 1 5
გამომავალი მონაცემები
brush
თქვენი პასუხი
brush
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
10
c 1 1
o 1 2
m 1 3
p 1 4
l 1 5
e 1 6
x 1 7
i 1 8
t 1 9
y 1 10
გამომავალი მონაცემები
complexity
თქვენი პასუხი
complexity
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
5
r 2 1 5
e 2 2 7
c 1 3
o 1 4
d 2 6 8
გამომავალი მონაცემები
recorded
თქვენი პასუხი
recorded
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
5
p 2 1 3
c 1 4
o 2 2 5
r 1 6
n 1 7
გამომავალი მონაცემები
popcorn
თქვენი პასუხი
popcorn
ჩეკერის პასუხი
YES