ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 12.09.2021 14:00:46

ამოცანა: გრძელი სიტყვა

მომხმარებელი: vardosha

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>
#include <algorithm>
#include <vector>
using namespace std;void output(vector<string>& cont){
for(int i = 0; i < cont.size(); i ++)
cout << cont[i] << ", ";

cout << '\n';
}

/*
კომპერატორი არის ფუნქცია რომელიც ჩაშენებულ სორტირების ფუნქიას ეხმარება იმის გარკვევაში თუ რომელი ელემენტია მეტი (მარცხენა თუ მარჯვენა)
*/bool customComapere(string first, string second){
int fLen = first.length();
int sLen = second.length();

if(fLen != sLen)
return fLen > sLen;

for(int i = 0; i < fLen ; i ++){
if(first[i] != second[i])
return first[i] < second[i];
}
return true;
}
int main()
{

int n;
cin >> n;
vector<string> cont(n);
for(int i = 0; i < n; i ++)
cin >> cont[i];

cout << "before => ";
output(cont);

sort(cont.begin(), cont.end(), customComapere);
cout << "after => ";
output(cont);

cout << cont[0];
return 0;
}
sort(.begin(), .end())
---------------------------------------
"abczzzzzzzzzzzz"
|
"abd"*/
PROB_cpp_UID2284PID193_69cfe5/main.cpp:65:5: error: expected constructor, destructor, or type conversion before '(' token
 sort(.begin(), .end())
     ^