ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 12.09.2021 01:34:52

ამოცანა: ხურდის დაბრუნება

მომხმარებელი: cucuraki

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include<iostream>
using namespace std;
int main(){
  int a,b,c,d;
  cin>>a>>b>>c>>d;
  int gir=a*100+b;
  int gad=c*100+d;
  int xurd=gad-gir;
  int tetr=xurd%100;
  int lari=xurd/100;
  cout<< lari<<tetri;
}
PROB_cpp_UID2226PID521_0f4196/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID2226PID521_0f4196/main.cpp:11:17: error: 'tetri' was not declared in this scope
  cout<< lari<<tetri;
         ^~~~~