ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 11.09.2021 23:38:23

ამოცანა: ტექსტის დაშიფვრა 2

მომხმარებელი: GiorgiM

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

int k,n,m,i,j;
int ans,sum,x,y,z;

char c;

set<pair<int, char>> st;
set<pair<int, char>>::iterator it;

main()
{
  cin>>n;
  for (j=0; j<n; j++)
  {
    cin>>c>>k;
    for (i=0; i<k; i++)
    {
      cin>>x;
      st.insert(make_pair(x,c));
    }
  }
  for(it=st.begin(); it!=st.end(); it++)
  {
    cout<<it->second;
  }
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
5
a 5 1 4 6 8 11
b 2 2 9
c 1 5
d 1 7
r 2 3 10
გამომავალი მონაცემები
abracadabra
თქვენი პასუხი
abracadabra
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
3
y 1 1
e 1 2
s 1 3
გამომავალი მონაცემები
yes
თქვენი პასუხი
yes
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
1
a 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
გამომავალი მონაცემები
aaaaaaaaaa
თქვენი პასუხი
aaaaaaaaaa
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
8
f 2 3 4
i 2 2 10
d 1 1
e 3 5 7 13
n 1 8
a 1 11
t 2 9 12
r 1 6
გამომავალი მონაცემები
differentiate
თქვენი პასუხი
differentiate
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
5
d 1 1
i 1 2
c 1 4
u 1 5
s 3 3 6 7
გამომავალი მონაცემები
discuss
თქვენი პასუხი
discuss
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
2
x 5 1 3 5 7 9
y 5 2 4 6 8 10
გამომავალი მონაცემები
xyxyxyxyxy
თქვენი პასუხი
xyxyxyxyxy
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
5
b 1 1
r 1 2
u 1 3
s 1 4
h 1 5
გამომავალი მონაცემები
brush
თქვენი პასუხი
brush
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
10
c 1 1
o 1 2
m 1 3
p 1 4
l 1 5
e 1 6
x 1 7
i 1 8
t 1 9
y 1 10
გამომავალი მონაცემები
complexity
თქვენი პასუხი
complexity
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
5
r 2 1 5
e 2 2 7
c 1 3
o 1 4
d 2 6 8
გამომავალი მონაცემები
recorded
თქვენი პასუხი
recorded
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
5
p 2 1 3
c 1 4
o 2 2 5
r 1 6
n 1 7
გამომავალი მონაცემები
popcorn
თქვენი პასუხი
popcorn
ჩეკერის პასუხი
YES