ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 10.09.2021 18:52:13

ამოცანა: ვაშლების დარიგება

მომხმარებელი: GiorgiM

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

int k,n,m,i,j;
int ans,sum,x,y;

int gcd(int a, int b)
{
  if (b == 0)
  {
    return a;
  }
  else
  {
    return gcd(b, a % b);
  }

}

main()
{
  cin>>x>>y;
  k=gcd(x,y);
  for (i=1; i<=k; i++)
  {
    if (x%i==0 && y%i==0)
    {
      cout<<i<<" "<<x/i<<" "<<y/i<<endl;
    }
  }
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
12 12
გამომავალი მონაცემები
1 12 12
2 6 6
3 4 4
4 3 3
6 2 2
12 1 1
თქვენი პასუხი
1 12 12
2 6 6
3 4 4
4 3 3
6 2 2
12 1 1
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
441 1225
გამომავალი მონაცემები
1 441 1225
7 63 175
49 9 25
თქვენი პასუხი
1 441 1225
7 63 175
49 9 25
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
2310 1365
გამომავალი მონაცემები
1 2310 1365
3 770 455
5 462 273
7 330 195
15 154 91
21 110 65
35 66 39
105 22 13
თქვენი პასუხი
1 2310 1365
3 770 455
5 462 273
7 330 195
15 154 91
21 110 65
35 66 39
105 22 13
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
480783030 555179625
გამომავალი მონაცემები
1 480783030 555179625
3 160261010 185059875
5 96156606 111035925
7 68683290 79311375
13 36983310 42706125
15 32052202 37011975
21 22894430 26437125
35 13736658 15862275
39 12327770 14235375
65 7396662 8541225
91 5283330 6100875
105 4578886 52874...
თქვენი პასუხი
1 480783030 555179625
3 160261010 185059875
5 96156606 111035925
7 68683290 79311375
13 36983310 42706125
15 32052202 37011975
21 22894430 26437125
35 13736658 15862275
39 12327770 14235375
65 7396662 8541225
91 5283330 6100875
105 4578886 5287425
195 2465...
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
700000049 500000035
გამომავალი მონაცემები
1 700000049 500000035
100000007 7 5
თქვენი პასუხი
1 700000049 500000035
100000007 7 5
ჩეკერის პასუხი
YES