ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 10.09.2021 17:34:56

ამოცანა: ორი ყუთი

მომხმარებელი: suberman

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main() {
  int x,y,z,a,b,c;
  cin>>x>>y>>z>>a>>b>>c;
  vector <int> f;
  vector <int> s;
  f.push_back(x);
  f.push_back(y);
  f.push_back(z);
  s.push_back(a);
  s.push_back(b);
  s.push_back(c);
  sort(f.begin(),f.end());
  sort(s.begin(),s.end());
  int cnt = 0;
  for (int i=0;i<3;i++) {
    if (f[i]<s[i]) {
      cnt++;
      continue;
    }
    if (f[i]>s[i]) {
      cnt--;
    }
  }
  if (cnt == 3 || cnt == -3) {
    cout<<"YES";
  }
  else cout<<"NO";
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
5 9 7
8 5 3
გამომავალი მონაცემები
YES
თქვენი პასუხი
YES
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
20 15 5
7 10 6
გამომავალი მონაცემები
NO
თქვენი პასუხი
NO
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
 6 11 9
 19 5 18
გამომავალი მონაცემები
NO
თქვენი პასუხი
NO
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
100 100 100
20 20 20
გამომავალი მონაცემები
YES
თქვენი პასუხი
YES
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
1 1 1
10 11 12
გამომავალი მონაცემები
YES
თქვენი პასუხი
YES
ჩეკერის პასუხი
YES