ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 10.09.2021 17:31:24

ამოცანა: სიტყვები

მომხმარებელი: Tatoandropadz

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
set <char> st;
string s;
int n, i,k,j;
main(){
cin>>n;
for (i=0; i<n; i++){
  cin>>s;
  k = s.size();
  for(j=0; j<k; j++){
    st.insert(s[j]);
  }
  cout<<st.size()<<endl;
  st.clear()
}
}
PROB_cpp_UID2026PID527_46172d/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID2026PID527_46172d/main.cpp:16:1: error: expected ';' before '}' token
 }
 ^