ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 10.09.2021 16:36:46

ამოცანა: მაქსიმალური ნამრავლი

მომხმარებელი: Tatoandropadz

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
main(){
int n,i,multiply=1,a[100], j;
cin>>n;
j = n-1;
for (i=0; i<n; i++){
  cin>>a[i];
}
sort(a, a+n);
while(j!=n-6){
  multiply*=a[j];
}
cout<<multiply;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
5
0 2 1 3 4
გამომავალი მონაცემები
24
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
5
2 -4 5 -1 -1
გამომავალი მონაცემები
40
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
9
1 1 1 1 1 1 1 1 -1
გამომავალი მონაცემები
1
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
7
2 -2 2 -2 -3 1 5
გამომავალი მონაცემები
120
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
8
13 1 -1 -1 3 -3 5 1 
გამომავალი მონაცემები
585
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
11
0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
გამომავალი მონაცემები
0
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
5
-2 -2 -2 -2 -2
გამომავალი მონაცემები
16
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
7
7 6 5 4 3 2 1
გამომავალი მონაცემები
5040
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
1
-97
გამომავალი მონაცემები
-97
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
4
0 0 99 0
გამომავალი მონაცემები
99
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO