ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 10.09.2021 16:36:12

ამოცანა: მაქსიმალური ნამრავლი

მომხმარებელი: Tatoandropadz

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
main(){
int n,i,multiply=1,a[100], j;
cin>>n;
j = n-1;
for (i=0; i<n; i++;){
  cin>>a[i];
}
sort(a, a+n);
while(j!=n-6){
  multiply*=a[j];
}
cout<<multiply;
}
PROB_cpp_UID2026PID206_364cf7/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID2026PID206_364cf7/main.cpp:7:19: error: expected ')' before ';' token
 for (i=0; i<n; i++;){
          ^
PROB_cpp_UID2026PID206_364cf7/main.cpp:7:20: error: expected primary-expression before ')' token
 for (i=0; i<n; i++;){
          ^