ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 10.09.2021 16:34:58

ამოცანა: მაქსიმალური ნამრავლი

მომხმარებელი: Tatoandropadz

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
main(){
int n,i,multiply=1,a[100], j;
cin>>n;
j = n-1
for (i=0; i<n; i++){
  cin>>a[i];
}
sort(a, a+n);
while(j!=n-6){
  multiply*=a[j];
}
cout<<multiply;
}
PROB_cpp_UID2026PID206_3af998/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID2026PID206_3af998/main.cpp:7:1: error: expected ';' before 'for'
 for (i=0; i<n; i++){
 ^~~
PROB_cpp_UID2026PID206_3af998/main.cpp:7:19: error: expected ';' before ')' token
 for (i=0; i<n; i++){
          ^