ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 10.09.2021 01:10:25

ამოცანა: პარკეტი

მომხმარებელი: GiorgiM

ვერდიქტი: ნაწილობრივი ამოხსნა

შეფასება: 70.0 ქულა#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

int k,n,m,i,j;
int ans,sum,x,y;
int a,b;

pair <int, int> p;

main()
{
  cin>>a>>b;
  n=a+b;
  k=n+1;
  for (i=1; i<=n/2; i++)
  {
    if (n%i==0)
    {
      m=k;
      p.first=i;
      p.second=n/i;
      k=min(k, abs(i-(n/i)));
      if (m>k)
      {
        x=p.first;
        y=p.second;
      }
    }

  }
  cout<<y<<" "<<x;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
12 4
გამომავალი მონაცემები
4 4
თქვენი პასუხი
4 4
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
4860 1473472
გამომავალი მონაცემები
1234 1198
თქვენი პასუხი
1234 1198
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
24 25
გამომავალი მონაცემები
7 7
თქვენი პასუხი
7 7
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
3988 992016
გამომავალი მონაცემები
998 998
თქვენი პასუხი
998 998
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
3004 2996
გამომავალი მონაცემები
1500 4
თქვენი პასუხი
80 75
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
4008 9985
გამომავალი მონაცემები
1999 7
თქვენი პასუხი
1999 7
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
2662 338198
გამომავალი მონაცემები
988 345
თქვენი პასუხი
598 570
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
4796 1275204
გამომავალი მონაცემები
1600 800
თქვენი პასუხი
1250 1024
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
4004 999999
გამომავალი მონაცემები
1003 1001
თქვენი პასუხი
1003 1001
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
4570 1253960
გამომავალი მონაცემები
1365 922
თქვენი პასუხი
1365 922
ჩეკერის პასუხი
YES