ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 10.09.2021 01:10:16

ამოცანა: პარკეტი

მომხმარებელი: GiorgiM

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

int k,n,m,i,j;
int ans,sum,x,y;
int a,b;

pair <int, int> p;

main()
{
  cin>>a>>b;
  n=a+b;
  k=n+1;
  for (i=1; i<=n/2; i++)
  {
    if (n%i==0)
    {
      m=k;
      p.first=i;
      p.second=n/i;
      k=min(k, abs(i-(n/i)));
      if (m>k)
      {
        x=p.first;
        y=p.second;
      }
    }

  }
  cout<<y<<" "<<x;
}
b
PROB_cpp_UID1684PID294_d5f393/main.cpp:33:1: error: 'b' does not name a type
 b
 ^