ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 09.09.2021 17:11:52

ამოცანა: მამრავლთა მინიმალური სხვაობა

მომხმარებელი: GiorgiM

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

int k,n,m,i,j;
int ans,sum,x,y;

pair <int, int> p;

bool again=true;

main()
{
  cin>>n;
  k=n+1;
  if (n==1)
  {
    cout<<1<<" "<<1;
    return 0;
  }
  for (i=1; i<=n/2; i++)
  {
    if (n%i==0)
    {
      m=k;
      p.first=i;
      p.second=n/i;
      k=min(k, abs(i-(n/i)));
      if (m>k)
      {
        x=p.first;
        y=p.second;
      }
    }

  }
  cout<<x<<" "<<y;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
5
გამომავალი მონაცემები
1 5
თქვენი პასუხი
1 5
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
49
გამომავალი მონაცემები
7 7
თქვენი პასუხი
7 7
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
42
გამომავალი მონაცემები
6 7
თქვენი პასუხი
6 7
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
142
გამომავალი მონაცემები
2 71
თქვენი პასუხი
2 71
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
1429
გამომავალი მონაცემები
1 1429
თქვენი პასუხი
1 1429
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
14292
გამომავალი მონაცემები
36 397
თქვენი პასუხი
36 397
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
34292
გამომავალი მონაცემები
4 8573
თქვენი პასუხი
4 8573
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
342192
გამომავალი მონაცემები
48 7129
თქვენი პასუხი
48 7129
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
342892
გამომავალი მონაცემები
44 7793
თქვენი პასუხი
44 7793
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
842892
გამომავალი მონაცემები
12 70241
თქვენი პასუხი
12 70241
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
992892
გამომავალი მონაცემები
853 1164
თქვენი პასუხი
853 1164
ჩეკერის პასუხი
YES