ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 09.09.2021 14:41:34

ამოცანა: ბოულინგი

მომხმარებელი: MASTI

ვერდიქტი: ნაწილობრივი ამოხსნა

შეფასება: 50.0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int o[400][400],n,mx;
void rec(int a,int b,int k)
{
 k+=o[a][b];
 if(a==n)
 {
  mx=max(mx,k);
 }
 else
 {
  rec(a+1,b,k);
  rec(a+1,b+1,k);
 }
}
int main() 
{
 cin>>n;
 for(int i=1;i<=n;i++)
 {
  for(int j=1;j<=i;j++)
  {
   cin>>o[i][j];
  }
 }
 rec(1,1,0);
 cout<<mx;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
5
7
3 8
8 1 0
2 7 4 4
4 5 2 6 5
გამომავალი მონაცემები
30
თქვენი პასუხი
30
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
110
3
2 10
5 2 5
6 8 6 7
3 7 3 9 9
10 2 3 10 4 2
8 1 1 8 5 10 1
10 5 5 5 5 6 5 10
1 9 4 6 2 5 10 4 1
8 2 5 7 10 10 7 9 4 5
8 7 3 2 9 2 10 1 7 7 9
10 7 6 10 9 4 10 10 7 4 10 10
3 8 8 3 5 10 2 1 4 9 9 3 10
8 5 2 2 8 1 9 4 8 6 6 3 4 9
7 5 7 5 2 10 9 4 3 5 6 1...
გამომავალი მონაცემები
872
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
2
1
2 3
გამომავალი მონაცემები
4
თქვენი პასუხი
4
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
1
0
გამომავალი მონაცემები
0
თქვენი პასუხი
0
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
10
1
1 1
1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 99
გამომავალი მონაცემები
108
თქვენი პასუხი
108
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
15
46
30 82
90 56 17
95 15 48 26
4 58 71 79 92
60 12 21 63 47 19
41 90 85 14 9 52 71
79 16 81 51 95 93 34 10
79 95 61 92 89 88 66 64 92
63 66 64 39 51 27 0 95 12 8
66 47 42 74 69 89 83 66 41 90 78
65 79 90 33 53 29 85 22 33 37 36 68
60 58 36 60 42 42 67 15...
გამომავალი მონაცემები
1066
თქვენი პასუხი
1066
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
199
1
0 1
0 1 0
0 1 0 1
0 1 0 1 0
0 1 0 1 0 1
0 1 0 1 0 1 0
0 1 0 1 0 1 0 1
0 1 0 1 0 1 0 1 0
0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
0 1 0 1 0 1 ...
გამომავალი მონაცემები
199
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
150
0
0 0
0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 ...
გამომავალი მონაცემები
1
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
349
97
0 81
18 39 69
8 80 34 28
8 31 29 22 28
16 2 36 95 66 5
37 29 67 13 16 89 27
86 26 65 49 25 13 22 50
98 31 96 24 30 48 87 92 32
38 93 42 67 36 72 2 28 90 75
45 97 75 6 75 15 77 86 78 87 46
57 8 68 16 10 75 56 76 68 22 22 18
19 36 40 9 20 93 4 48 65 9...
გამომავალი მონაცემები
25686
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
50
6
10 10
10 6 5
9 7 5 10
2 1 10 1 3
9 8 9 6 7 8
3 7 3 4 8 4 10
4 4 4 2 10 7 5 1
7 6 10 2 8 7 9 2 4
9 9 8 7 2 10 7 6 2 9
5 3 1 4 9 8 5 8 5 10 6
1 10 2 3 5 8 2 3 5 2 6 9
1 7 8 5 1 7 8 9 8 5 1 10 2
6 9 10 5 10 3 10 6 9 3 6 10 9 8
2 5 6 10 5 9 7 5 9 7 8 4 6 ...
გამომავალი მონაცემები
402
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO