ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 09.09.2021 01:50:15

ამოცანა: k-მაქსიმალური ჯამი

მომხმარებელი: khuttssso

ვერდიქტი: ნაწილობრივი ამოხსნა

შეფასება: 81.8 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int k,n; //1<=k<=n<=1000
int arr[1000];
int i,j,p,l,m;
int x,y,z;
int main () {
  std::vector<int> sum;
  cin>>n>>k;
  for (l=0;  l<n;  l++) {
    cin>>arr[l];
  }
  for (i=0;  i<n-k; i++) {
    for (j=0;  j<k;  j++) {
      y=i+j;
      z+=arr[y];
    }
    sum.push_back(z);
    z=0;
  }
  int ans=0;
  auto sz=sum.size();
  for (m=0;  m<sz;  m++) {
    ans=max(ans,sum[m]);
  }
  cout<<ans;
  return 0;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
6 2
4 -2 3 5 1 3
გამომავალი მონაცემები
8
თქვენი პასუხი
8
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
10 3
20 8 13 19 17 16 12 0 19 20
გამომავალი მონაცემები
52
თქვენი პასუხი
52
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
20 4
45 27 59 19 93 56 46 70 100 35 2 10 27 0 35 53 18 67 93 75
გამომავალი მონაცემები
272
თქვენი პასუხი
272
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
100 20
48 182 276 73 17 30 167 457 163 144 399 177 19 118 35 395 316 494 473 179 410 273 162 154 440 228 217 362 423 342 427 170 346 148 52 229 220 352 141 393 492 359 245 415 49 81 459 395 57 202 59 77 377 213 313 249 10 344 365 283 436 73 189 315 50 459...
გამომავალი მონაცემები
6011
თქვენი პასუხი
6011
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
200 50
-149 210 -95 186 111 250 74 -165 239 -192 51 21 -86 229 281 -2 178 -21 99 254 -100 23 -53 -45 111 65 80 -98 196 284 222 -138 49 -87 47 208 71 103 11 -1 -37 -145 139 -66 -47 196 183 -159 -9 -176 39 121 20 226 271 257 -86 204 110 134 -44 295 261 -147...
გამომავალი მონაცემები
3763
თქვენი პასუხი
3763
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
300 200
-446 165 -257 -75 133 -101 404 132 -55 108 -391 -207 20 -41 -74 -197 452 -413 -362 -270 5 482 -338 -317 411 326 -152 -436 396 -372 -66 462 455 -406 -254 101 -379 -28 81 -279 -139 481 444 71 -12 13 334 -97 134 81 153 85 376 -52 131 182 -457 485 488...
გამომავალი მონაცემები
4396
თქვენი პასუხი
4099
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
500 100
-42 264 577 223 199 386 302 -99 -100 455 -41 225 0 454 86 515 305 56 562 121 -1 436 21 255 -40 -63 324 587 542 283 23 265 565 550 348 572 274 328 52 430 -78 257 -67 294 172 134 247 -48 453 284 -89 519 -99 468 106 583 232 38 -85 241 16 347 324 533 ...
გამომავალი მონაცემები
29084
თქვენი პასუხი
29084
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
600 500
-639 211 -495 336 -189 -188 -568 587 9 131 -385 691 326 590 -666 -489 -637 -527 102 -198 379 -521 737 -234 660 490 -8 554 -69 -74 238 264 -646 -188 239 759 31 376 534 568 512 -615 -58 7 214 743 498 431 -487 10 -216 -126 675 -17 482 -94 -354 419 66...
გამომავალი მონაცემები
32190
თქვენი პასუხი
32190
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
800 400
-936 3166 -689 98 831 3442 -503 1866 4470 1193 3670 3449 1411 579 466 4550 1877 2846 4640 -732 994 -338 3701 3485 3209 -747 1741 1974 -871 514 1449 4844 983 2728 2671 3640 288 4760 3318 546 3895 4267 1250 155 -491 -709 1880 750 2132 19 900 2323 45...
გამომავალი მონაცემები
785758
თქვენი პასუხი
785758
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
999 999
68 6151 8175 2398 3382 4369 3609 5940 7982 8047 4522 8497 3784 8126 3659 8124 931 8272 9473 9794 5411 7379 5717 3502 8812 2548 4050 9450 1358 9136 9454 6980 7916 683 2637 9317 9345 4676 899 6574 2069 8201 3353 1604 4588 8375 5810 7119 9808 3589 50...
გამომავალი მონაცემები
4874971
თქვენი პასუხი
0
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
1000 300
-928 4901 2273 1696 1699 6298 5723 2013 -272 900 3375 5544 2926 905 1085 2465 2983 1931 9306 8552 3060 -137 6964 7519 -352 1609 592 2158 -647 5754 9458 3351 8080 1636 7371 6993 -597 6359 2481 2604 9241 367 3456 -715 435 2226 7740 3490 5716 1393 -...
გამომავალი მონაცემები
1374298
თქვენი პასუხი
1374298
ჩეკერის პასუხი
YES