ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 08.09.2021 23:46:15

ამოცანა: წილადი

მომხმარებელი: GiorgiM

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

int k,n,m,i,j;
int ans,sum,x,y;

bool again=true;

main()
{
  cin>>n;
  if (n%2==0)
  {
    x=(n/2)-1;
    y=(n/2)+1;
    while (again==true)
    {
      if (x==1)
      {
        cout<<x<<" "<<y;
        return 0;
      }
      for (i=2; i<=x; i++)
      {
        if (x%i==0 && y%i==0)
        {
          k++;
          break;
        }
      }
      if (k>0)
      {
        x--;
        y++;
        k=0;
        continue;
      }
      else
      {
        cout<<x<<" "<<y;
        return 0;
      }
    }
  }
  if (n%2==1)
  {
    x=(n/2);
    y=(n/2)+1;
    while (again==true)
    {
      if (x==1)
      {
        cout<<x<<" "<<y;
        return 0;
      }
      for (i=2; i<=x; i++)
      {
        if (x%i==0 && y%i==0) k++;
      }
      if (k>0)
      {
        x--;
        y++;
        k=0;
        continue;
      }
      else
      {
        cout<<x<<" "<<y;
        return 0;
      }
    }
  }

}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
10
გამომავალი მონაცემები
3 7
თქვენი პასუხი
3 7
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
23
გამომავალი მონაცემები
11 12
თქვენი პასუხი
11 12
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
3
გამომავალი მონაცემები
1 2
თქვენი პასუხი
1 2
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
4
გამომავალი მონაცემები
1 3
თქვენი პასუხი
1 3
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
5
გამომავალი მონაცემები
2 3
თქვენი პასუხი
2 3
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
6
გამომავალი მონაცემები
1 5
თქვენი პასუხი
1 5
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
7
გამომავალი მონაცემები
3 4
თქვენი პასუხი
3 4
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
8
გამომავალი მონაცემები
3 5
თქვენი პასუხი
3 5
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
9
გამომავალი მონაცემები
4 5
თქვენი პასუხი
4 5
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
1000
გამომავალი მონაცემები
499 501
თქვენი პასუხი
499 501
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
961
გამომავალი მონაცემები
480 481
თქვენი პასუხი
480 481
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
900
გამომავალი მონაცემები
449 451
თქვენი პასუხი
449 451
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
980
გამომავალი მონაცემები
489 491
თქვენი პასუხი
489 491
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
997
გამომავალი მონაცემები
498 499
თქვენი პასუხი
498 499
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
570
გამომავალი მონაცემები
283 287
თქვენი პასუხი
283 287
ჩეკერის პასუხი
YES