ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 08.09.2021 23:28:43

ამოცანა: კლებადი უბნები

მომხმარებელი: GiorgiM

ვერდიქტი: ნაწილობრივი ამოხსნა

შეფასება: 80.0 ქულა#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

int k,n,m,i,j;
int ans,sum,x,y;

string s;

main()
{
  cin>>s;
  for (i=0; i<s.size()-1; i++)
  {
    if ((s[i]-48)>(s[i+1]-48))
    {
      x++;
    }
    else
    {
      if (x>=1)
      {
        ans++;
      }
      x=0;
    }
  }
  if (x==s.size()-1)
  {
    cout<<1;
  }
  if (x>=1) cout<<ans+1;
  if (x==0) cout<<ans;

}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
543217654
გამომავალი მონაცემები
2
თქვენი პასუხი
2
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
12345
გამომავალი მონაცემები
0
თქვენი პასუხი
0
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
9876543210
გამომავალი მონაცემები
1
თქვენი პასუხი
11
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
54545454545454
გამომავალი მონაცემები
7
თქვენი პასუხი
7
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
60
გამომავალი მონაცემები
1
თქვენი პასუხი
11
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
123451234512 
გამომავალი მონაცემები
2
თქვენი პასუხი
2
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
900900900000
გამომავალი მონაცემები
3
თქვენი პასუხი
3
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
76598033182
გამომავალი მონაცემები
4
თქვენი პასუხი
4
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
77777777777
გამომავალი მონაცემები
0
თქვენი პასუხი
0
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
8519742648294
გამომავალი მონაცემები
5
თქვენი პასუხი
5
ჩეკერის პასუხი
YES