ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 08.09.2021 23:23:31

ამოცანა: კლებადი უბნები

მომხმარებელი: GiorgiM

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

int k,n,m,i,j;
int ans,sum,x,y;

string s;

main()
{
  cin>>s;
  for (i=0; i<s.size()-1; i++)
  {
    if ((s[i]-48)>(s[i+1]-48))
    {
      x++;
    }
    else
    {
      if (x>=1)
      {
        ans++;
      }
      x=0;
    }
  }
  if (x==1s.size()-1)
  {
    cout<<1;
  }
  else cout<<ans+1;

}

PROB_cpp_UID1684PID145_603acf/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID1684PID145_603acf/main.cpp:27:12: error: unable to find numeric literal operator 'operator""s.size'
   if (x==1s.size()-1)
      ^~~~~~~