ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 08.09.2021 18:47:05

ამოცანა: წყვილ-წყვილად ნამრავლი

მომხმარებელი: giorhi

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულაint main()
{
  int a,b,c,d;
  cin>>a;
  b=a/100;
  c=a%10;
  d=(a-100*b)/10; 
  cout<<b*c+c*d+b*d;
  return 0;
}
PROB_cpp_UID2630PID440_941944/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID2630PID440_941944/main.cpp:4:5: error: 'cin' was not declared in this scope
   cin>>a;
   ^~~
PROB_cpp_UID2630PID440_941944/main.cpp:8:5: error: 'cout' was not declared in this scope
   cout<<b*c+c*d+b*d;
   ^~~~