ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 08.09.2021 14:35:07

ამოცანა: ორი რიცხვის საშუალო არითმეტიკული

მომხმარებელი: giorhi

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულაint main()
{
  int a,b;
  cin>>a>>b;
  cout<<a/2+b/2;
 

  return 0;
}
PROB_cpp_UID2630PID38_61399e/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID2630PID38_61399e/main.cpp:4:4: error: 'cin' was not declared in this scope
  cin>>a>>b;
  ^~~
PROB_cpp_UID2630PID38_61399e/main.cpp:5:4: error: 'cout' was not declared in this scope
  cout<<a/2+b/2;
  ^~~~