ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 11.06.2021 14:55:38

ამოცანა: საბანკო ოპერაციები

მომხმარებელი: SabaVardidze

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include<iostream>
using namespace std;
int n,a,b,c;
int main()
{
	cin>>n;
	for(int i=0;i<n;i++)
	{
		cin>>a>>b;
		if(a==1) {c+=b}
		else {
		c-=b}
	}
	cout<<c;
}
PROB_cpp_UID2347PID175_56db37/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID2347PID175_56db37/main.cpp:10:17: error: expected ';' before '}' token
  if(a==1) {c+=b}
         ^
PROB_cpp_UID2347PID175_56db37/main.cpp:12:7: error: expected ';' before '}' token
  c-=b}
    ^