ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 11.06.2021 14:51:46

ამოცანა: 7-ზე დამთავრებული რიცხვები

მომხმარებელი: SabaVardidze

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>
using namespace std;
main(){
	int n,x,s,i;
  cin>>n;
  for(i=0 ;i<n;i++)
  {
    cin>>x;
    if(x%10==7){
		s++;
		}
  }
  cout<<s<<endl;
}
}
PROB_cpp_UID2347PID177_c76c62/main.cpp:15:1: error: expected declaration before '}' token
 }
 ^