ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 11.06.2021 10:38:11

ამოცანა: კონვერტები

მომხმარებელი: LukaJioshvili

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

set <int> s;
int main (){
  int n,j;
  cin>>n;
  for (i=0; i<n; i++){
    cin>>j;
    s.insert(j);
  }
  cout<<s.size()<<endl;
}
PROB_cpp_UID2305PID324_a9adf2/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID2305PID324_a9adf2/main.cpp:8:10: error: 'i' was not declared in this scope
   for (i=0; i<n; i++){
     ^