ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 11.06.2021 08:07:51

ამოცანა: მარტივი მამრავლები

მომხმარებელი: kato

ვერდიქტი: ნაწილობრივი ამოხსნა

შეფასება: 10.0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
 
	bool martivia(int a){
		if (a == 1) return false;
		for (int i = 2; i < a; i++){
			if (a % i == 0) return false;
		}	
		return true;
	}	
int main() {
	int n;
	cin>>n;
	int i = 2;
	while(n > 1){
		if(martivia(i)){
			cout<<i<<" ";
			n = n / i;
		}
		else i++;
	}
	return 0;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
12
გამომავალი მონაცემები
2 2 3
თქვენი პასუხი
2 2 2 
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
17
გამომავალი მონაცემები
17
თქვენი პასუხი
2 2 2 2 
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
32
გამომავალი მონაცემები
2 2 2 2 2
თქვენი პასუხი
2 2 2 2 2 
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
1248
გამომავალი მონაცემები
2 2 2 2 2 3 13
თქვენი პასუხი
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
6597
გამომავალი მონაცემები
3 3 733
თქვენი პასუხი
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
10350
გამომავალი მონაცემები
2 3 3 5 5 23
თქვენი პასუხი
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
28955
გამომავალი მონაცემები
5 5791
თქვენი პასუხი
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
327960
გამომავალი მონაცემები
2 2 2 3 3 5 911
თქვენი პასუხი
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
678689
გამომავალი მონაცემები
11 11 71 79
თქვენი პასუხი
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
984728
გამომავალი მონაცემები
2 2 2 123091
თქვენი პასუხი
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
ჩეკერის პასუხი
NO