ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 11.06.2021 08:05:11

ამოცანა: მარტივი მამრავლები

მომხმარებელი: kato

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
 
	bool martivia(int a){
		if (a == 1) return false;
		for (int i = 2; i < a; i++){
			if (a % i == 0) return false;
		}	
		return true;
	}	
int main() {
	int n;
	cin>>n;
	int i = 2;
	while(n > 1){
		if(martivia(i)){
			cout<<i<<" ";
			n = n / i;
		}
		else i++;
	}
	return 0;
}#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
 
	bool martivia(int a){
		if (a == 1) return false;
		for (int i = 2; i < a; i++){
			if (a % i == 0) return false;
		}	
		return true;
	}	
int main() {
	int n;
	cin>>n;
	int i = 2;
	while(n > 1){
		if(martivia(i)){
			cout<<i<<" ";
			n = n / i;
		}
		else i++;
	}
	return 0;
}
PROB_cpp_UID1536PID179_ce5475/main.cpp:23:2: error: stray '#' in program
 }#include <bits/stdc++.h>
 ^
PROB_cpp_UID1536PID179_ce5475/main.cpp:23:3: error: 'include' does not name a type
 }#include <bits/stdc++.h>
  ^~~~~~~
PROB_cpp_UID1536PID179_ce5475/main.cpp: In function 'bool martivia(int)':
PROB_cpp_UID1536PID179_ce5475/main.cpp:26:7: error: redefinition of 'bool martivia(int)'
 bool martivia(int a){
    ^~~~~~~~
PROB_cpp_UID1536PID179_ce5475/main.cpp:4:7: note: 'bool martivia(int)' previously defined here
 bool martivia(int a){
    ^~~~~~~~
PROB_cpp_UID1536PID179_ce5475/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID1536PID179_ce5475/main.cpp:33:5: error: redefinition of 'int main()'
 int main() {
   ^~~~
PROB_cpp_UID1536PID179_ce5475/main.cpp:11:5: note: 'int main()' previously defined here
 int main() {
   ^~~~