ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 10.06.2021 22:32:12

ამოცანა: კენტებად გადაქცევა

მომხმარებელი: Giorgi_Amiranashvili

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int n,i,a,c,k,d[100005];
set <int> st;
set <int>:: iterator it;
main () {
cin>>n;
for (i=0; i<n; i++){
        cin>>d[i];
   if (d[i]%2==0) {
   while (d[i]%2==0) {st.insert(d[i]); d[i]=d[i]/2;}
   } else continue;
   c=st.size();
}
cout<<c;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
6
40 6 40 3 20 1
გამომავალი მონაცემები
4
თქვენი პასუხი
4
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
13
29 704 126 4800 178 4224 1056 1184 5760 22 4160 1440 4160
გამომავალი მონაცემები
39
თქვენი პასუხი
39
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
15
8704 1296 7424 85 6336 1392 2720 1424 2688 6080 340 188 696 448 1360
გამომავალი მონაცემები
61
თქვენი პასუხი
61
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
5
3 1 7 39 395
გამომავალი მონაცემები
0
თქვენი პასუხი
0
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
18
9088 760 190 4160 3040 142 142 4160 194 71 79 38 194 388 568 3040 4864 6080
გამომავალი მონაცემები
29
თქვენი პასუხი
29
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
10000
794949 35126 662596 564206 377357 614814 229929 764333 186353 128425 294593 595025 150479 580017 847261 846289 235479 562497 284696 8725 258993 924129 248449 717817 823164 20617 403489 357067 801893 117897 801473 853793 699832 338997 313221 500769 8...
გამომავალი მონაცემები
5125
თქვენი პასუხი
5125
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
20000
694112 41849 818425 180611 169220 533249 175370 442067 570801 833021 719721 564997 28169 56641 22519 615876 143429 468294 733241 396709 608321 135320 712217 812086 16141 100265 196229 603725 313145 197392 848701 444345 91691 933569 262901 407789 796...
გამომავალი მონაცემები
10046
თქვენი პასუხი
10046
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
40000
229953 925273 692480 980689 368854 396664 44505 584209 339635 513159 200940 58577 342559 842837 465643 319593 145881 745057 222884 551435 136465 623763 956379 891976 28171 919500 442097 221441 492636 182557 921817 315687 289715 824156 720694 94792 3...
გამომავალი მონაცემები
19358
თქვენი პასუხი
19358
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
95000
893993 276877 165707 786636 654081 62593 302704 387245 191433 382586 323921 655191 969121 158397 209425 885665 112390 620149 762595 251841 765636 890321 293817 412625 371369 126425 916921 295973 918649 46977 927137 696451 831553 936037 949593 780593...
გამომავალი მონაცემები
44033
თქვენი პასუხი
44033
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
95000
596217 737016 149223 80961 373437 784861 245323 818510 220807 994051 6614 519348 692506 493313 784013 655121 798511 722275 460689 215931 379057 206195 911829 952601 756795 300455 262397 362097 17076 227041 286721 788037 722662 895389 599922 183650 5...
გამომავალი მონაცემები
44366
თქვენი პასუხი
44366
ჩეკერის პასუხი
YES