ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 10.06.2021 20:39:40

ამოცანა: ტესტირების სისტემა

მომხმარებელი: mberris

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა#include <iostream>
#include <algorithm>
#include <string>
#include <vector>
#include <set>
#include <stdio.h>
#include <stack>
#include <queue>
#include <iterator>
#include <list>

using namespace std;

vector <pair<pair<int, int>, int>> vec;

int main() {
	int number;
	int score;
	int time;
	int index;
	cin >> number;
	for (int counter = 0; counter < number; counter++) {
		cin >> score >> time;
		score *= -1;
		//index = counter * (-1);
		vec.push_back({{ score, time },counter });
	}
	sort(vec.begin(), vec.end());
	//reverse(vec.begin(), vec.end());
	

	for (int counter = 0; counter < number; counter++) {
		cout << vec[counter].second+1 << " ";
	}

}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
5
3 50
5 720
1 7
0 0
8 500
გამომავალი მონაცემები
5 2 1 3 4
თქვენი პასუხი
5 2 1 3 4 
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
3
9 5
0 0
3 225
გამომავალი მონაცემები
1 3 2
თქვენი პასუხი
1 3 2 
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
15
5 500
15 56
45 580
25 45
6 32
86 89
15 57
8 684
6 925
14 456
75 843
15 1500
8 89745
6 25
9 56000
გამომავალი მონაცემები
6 11 3 4 2 7 12 10 15 8 13 14 5 9 1
თქვენი პასუხი
6 11 3 4 2 7 12 10 15 8 13 14 5 9 1 
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
25
5 66
6 25
2 965
4 500
8 752
15 1200
3 1225
1 984
20 1256
9 56
12 2
26 25
89 90
45 5264
89 
5 90000
45 9874
67 56
89 28
2 31
7 5466
72 12000
15 45235
96 127
56 5
გამომავალი მონაცემები
16 23 22 17 21 24 15 13 18 14 20 19 12 9 6 11 10 5 2 25 1 4 7 3 8
თქვენი პასუხი
16 23 22 17 21 24 15 13 18 14 20 19 12 9 6 11 10 5 2 25 1 4 7 3 8 
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
2
50 720
75 50
გამომავალი მონაცემები
2 1
თქვენი პასუხი
2 1 
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
100
65 46
21 646
18 645
87 26596
18 268
28 2
39 56
94 162
79 68
27 5
15 2
55 0
92 66298
34 68
90 0
72 0
39 24
48 87
59 6
52 48
25 654
23 259
23 21
93 8756
30 53
21 657
13 8
59 3
4 8
15 6
80 66
37 125
79 5
94 6
2 8
94 5
...
გამომავალი მონაცემები
36 34 79 8 24 92 13 51 85 15 82 96 73 4 55 31 33 9 65 43 68 98 62 16 57 88 41 66 83 40 1 63 90 81 28 19 42 12 75 60 80 20 44 46 18 71 84 45 69 47 64 17 100 7 53 49 32 78 14 54 87 25 61 6 77 59 10 39 72 21 58 23 22 74 95 2 26 50 48 38 52 5 3 56 91 94 11 30 ...
თქვენი პასუხი
36 34 79 8 24 92 13 51 85 15 82 96 73 4 55 31 33 9 65 43 68 98 62 16 57 88 41 66 83 40 1 63 90 81 28 19 42 12 75 60 80 20 44 46 18 71 84 45 69 47 64 17 100 7 53 49 32 78 14 54 87 25 61 6 77 59 10 39 72 21 58 23 22 74 95 2 26 50 48 38 52 5 3 56 91 94 11 30 ...
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
3
15 350
79 74
62 310
გამომავალი მონაცემები
2 3 1
თქვენი პასუხი
2 3 1 
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
300
46 77
1 64
34 73
13 442
18 046
65 50
12 235
10 890
77 565
91 5065
27 530
25 192
21 4456
3 9600
13 59000
57 46
41 16
47 94
24 47
18 17
60 51
1 81615
8 283
59 61516
64 832
77 91
5 730
33 93
1 6
81 0
7 902
45 7
87 25
42 3...
გამომავალი მონაცემები
259 35 238 264 38 236 280 54 239 159 162 262 226 266 166 102 299 73 202 179 10 191 110 197 127 107 121 169 240 211 95 195 158 234 33 300 218 101 272 209 130 278 144 173 93 123 98 148 30 172 171 230 85 201 45 228 26 9 198 138 185 48 62 128 56 64 88 269 67 5...
თქვენი პასუხი
259 35 238 264 38 236 280 54 239 159 162 262 226 266 166 102 299 73 202 179 10 191 110 197 127 107 121 169 240 211 95 195 158 234 33 300 218 101 272 209 130 278 144 173 93 123 98 148 30 172 171 230 85 201 45 228 26 9 198 138 185 48 62 128 56 64 88 269 67 5...
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
50
27 7
87 63
54 3645
97 93
56 3802
9 43
24 65457
71 12
50 44
52 85
1 81
5 19654
92 90
66 4
98 20
9 89
23 7
15 50
35 30
96 70
25  75
80 45654
34 587
7 603
9 86
97 407
73 2
5 31
79 440
69 73000
18 7100
77 470
96 750
46 220
...
გამომავალი მონაცემები
15 47 4 26 20 33 13 44 2 22 38 29 41 32 36 27 37 8 30 14 5 3 10 9 49 34 40 50 19 23 35 1 42 21 7 17 46 31 18 6 25 16 45 39 24 28 48 12 43 11
თქვენი პასუხი
15 47 4 26 20 33 13 44 2 22 38 29 41 32 36 27 37 8 30 14 5 3 10 9 49 34 40 50 19 23 35 1 42 21 7 17 46 31 18 6 25 16 45 39 24 28 48 12 43 11 
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
5
56 846
5 4589
0 0
2 45
21 1225
გამომავალი მონაცემები
1 5 2 4 3
თქვენი პასუხი
1 5 2 4 3 
ჩეკერის პასუხი
YES