ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 10.06.2021 18:54:44

ამოცანა: COW

მომხმარებელი: NikaGagnidze

ვერდიქტი: ნაწილობრივი ამოხსნა

შეფასება: 72.7 ქულა#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int c,n,ans,f,i;
string s;
main(){
  cin>>n>>s;
  for(i=0;i<n;i++){
    if(s[i]=='C') c++;
    if(s[i]=='O') f=f+c;
    if(s[i]=='W') ans=ans+f;

  }
  cout<<ans;
}


ტესტები

შემავალი მონაცემები
6
COOWWW
გამომავალი მონაცემები
6
თქვენი პასუხი
6
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
6
COOWWW
გამომავალი მონაცემები
6
თქვენი პასუხი
6
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
100000
WOOWCWOCOCOCOOWWWWCOCOWWOWCWOWOWOWOOOOWOCOCCOCOOCWOOWCWOWWCOCOOCCWCWOWCWWOCOCOOCWWCOWOOOOWOWWOWCOWCWOOCWCCCWCWWWOOOWCWOCWOOCOOOOOCCCCCOWCWWCCCCWWCOCWOOWWWWWWCCWCOWCOOWWCCWCWWCCWCOOCWCCWCWCOWOOCWCWWOCCWCCWWWOCOCOCCOWWCOWCOCWWOWWOCOCCCOOWOCCCCOWWWWOWO...
გამომავალი მონაცემები
6131001041487
თქვენი პასუხი
2082710095
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
6
WWWOOC
გამომავალი მონაცემები
0
თქვენი პასუხი
0
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
12
COWCOWCOWCOW
გამომავალი მონაცემები
20
თქვენი პასუხი
20
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
66
CCCCCCOOOOOOWWWWWWWWWWCCCCCCOOOOOOWWWWWWWWWWCCCCCCOOOOOOWWWWWWWWWW
გამომავალი მონაცემები
3600
თქვენი პასუხი
3600
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
55
CCCCCCCCCCCOOOOOOOOOOOWWWWWWWWWWWOOOOOOOOOOOCCCCCCCCCCC
გამომავალი მონაცემები
1331
თქვენი პასუხი
1331
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
1000
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC...
გამომავალი მონაცემები
36000000
თქვენი პასუხი
36000000
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
10000
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC...
გამომავალი მონაცემები
7920000000
თქვენი პასუხი
-669934592
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
100000
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC...
გამომავალი მონაცემები
199994
თქვენი პასუხი
199994
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
100000
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC...
გამომავალი მონაცემები
37037037025926
თქვენი პასუხი
1534032518
ჩეკერის პასუხი
NO