ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 10.06.2021 14:17:38

ამოცანა: დომინანტური მასივი

მომხმარებელი: bachana

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა#include <iostream>
#include <algorithm>
#include <map>
#include <cmath>

using namespace std;

long int n, a[200001], k, min2 = 200001;
// long int min = 200001;
map <long, long> mp;

int main()
{
	cin >> n;
	
	for (int i = 1; i <= n; ++i)
	{
		cin >> a[i];
		
		if (mp[a[i]] == 0)
		mp[a[i]] = i;
		else
		{
		//	int k;
			k = i - mp[a[i]] + 1;
			if (k < min2) min2 = k;
			mp[a[i]] = i;
		}
	}
	if (min2 == 200001)
	min2 = -1;
	cout << min2;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
8
6 2 6 5 6 3 1 2
გამომავალი მონაცემები
3
თქვენი პასუხი
3
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
3
1 1 1
გამომავალი მონაცემები
2
თქვენი პასუხი
2
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
6
1 1 2 1 2 1
გამომავალი მონაცემები
2
თქვენი პასუხი
2
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
7997
3112 707 14864 2363 10544 6881 9042 15077 17708 18500 23138 3659 15991 27180 4749 13911 21989 29037 8046 1549 26872 461 8381 15634 7255 17070 8296 32107 2683 8941 22245 20104 19116 5129 2502 20865 25644 136 14478 2719 434 406 3011 25630 31001 6128 14...
გამომავალი მონაცემები
4
თქვენი პასუხი
4
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
15012
22017 1619 27726 6901 23784 7754 12711 26997 17163 28477 19446 11596 4219 18505 22521 12816 15625 29262 10782 11590 20407 8598 2456 23846 4716 10935 8626 1183 11756 32442 7523 26779 16902 12924 8483 12932 19984 5461 5886 23559 32144 6904 231 2072 11...
გამომავალი მონაცემები
4
თქვენი პასუხი
4
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
15041
20448 31325 14920 1428 26356 2998 19134 11761 27366 27146 19842 14238 22064 21627 14723 24802 17612 12971 25896 16026 28663 12659 51 24201 5941 6104 25835 25584 31381 26682 1146 21086 18998 8655 29332 31434 12042 13904 21593 16095 20698 2034 13949 7...
გამომავალი მონაცემები
8
თქვენი პასუხი
8
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
15289
18127 12746 8724 31672 29876 10168 26037 21458 18865 15905 23190 25624 1633 4295 21698 31353 8905 21033 11531 31636 25567 6906 8873 19915 27208 19921 35 31385 7782 25378 1907 31269 7570 12653 26981 23831 3238 1461 19520 18602 29631 8244 9640 30978 1...
გამომავალი მონაცემები
2
თქვენი პასუხი
2
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
199999
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86...
გამომავალი მონაცემები
199998
თქვენი პასუხი
199998
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
199999
15439 21034 15298 1524 14622 13897 22269 22454 27327 30966 9102 25216 28204 9100 9327 51 19797 4498 6942 12321 32461 16794 9460 3864 3524 11624 17075 4253 32309 27991 32350 23925 16736 11001 9037 31594 20091 9982 15488 8779 13221 22103 19764 25141 ...
გამომავალი მონაცემები
2
თქვენი პასუხი
2
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
199999
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
6...
გამომავალი მონაცემები
-1
თქვენი პასუხი
-1
ჩეკერის პასუხი
YES