ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 10.06.2021 13:59:34

ამოცანა: კენტი გამყოფები

მომხმარებელი: nikamaghlakelidze

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა#include <iostream>
using namespace std;

int main(){
    int n;
    cin>>n;
    for (int k=1; k<n/2; k++) if (k%2==1 && n%k==0) 
    cout<<k<<endl;
    if (n%2==1) cout<<n;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
36
გამომავალი მონაცემები
1
3
9
თქვენი პასუხი
1
3
9
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
997
გამომავალი მონაცემები
1
997
თქვენი პასუხი
1
997
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
9999
გამომავალი მონაცემები
1
3
9
11
33
99
101
303
909
1111
3333
9999
თქვენი პასუხი
1
3
9
11
33
99
101
303
909
1111
3333
9999
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
76
გამომავალი მონაცემები
1
19
თქვენი პასუხი
1
19
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
875
გამომავალი მონაცემები
1
5
7
25
35
125
175
875
თქვენი პასუხი
1
5
7
25
35
125
175
875
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
6009
გამომავალი მონაცემები
1
3
2003
6009
თქვენი პასუხი
1
3
2003
6009
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
9900
გამომავალი მონაცემები
1
3
5
9
11
15
25
33
45
55
75
99
165
225
275
495
825
2475
თქვენი პასუხი
1
3
5
9
11
15
25
33
45
55
75
99
165
225
275
495
825
2475
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
45
გამომავალი მონაცემები
1
3
5
9
15
45
თქვენი პასუხი
1
3
5
9
15
45
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
777
გამომავალი მონაცემები
1
3
7
21
37
111
259
777
თქვენი პასუხი
1
3
7
21
37
111
259
777
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
901
გამომავალი მონაცემები
1
17
53
901
თქვენი პასუხი
1
17
53
901
ჩეკერის პასუხი
YES