ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 10.06.2021 13:57:39

ამოცანა: 3-ის ჯერადების გარდა

მომხმარებელი: nikamaghlakelidze

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
int a, b; cin>>a>>b;
for(int k=a; k<=b; k++){
  if(k%3!=0) cout<<K<<" ";
}
  return 0;
}
PROB_cpp_UID2564PID444_ee1d90/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID2564PID444_ee1d90/main.cpp:9:22: error: 'K' was not declared in this scope
   if(k%3!=0) cout<<K<<" ";
           ^