ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 10.06.2021 11:47:28

ამოცანა: ჯვრები და ნულები

მომხმარებელი: GGLONTI_

ვერდიქტი: ნაწილობრივი ამოხსნა

შეფასება: 20.0 ქულა#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
  
  int i,j,t,l;
  char arr[3][3];
  int d[3][3],x[16];
  
  for (i=0;i<3; i++) {
    for (j=0; j<3; j++) {
      cin>>arr[i][j];
      if(arr[i][j]=='+') {
        d[i][j]=1;
      }
      if(arr[i][j]=='0') {
        d[i][j]=-1;
      }
      if(arr[i][j]=='*') {
        d[i][j]=0;
      }
      
    }
  }
  x[0] = d[0][0]+d[0][1]+d[0][2];
  x[1] = d[0][0]+d[0][1]+d[0][2]; 
  x[2] = d[1][0]+d[1][1]+d[1][2]; 
  x[3] = d[1][0]+d[1][1]+d[1][2]; 
  x[4] = d[2][0]+d[2][1]+d[2][2]; 
  x[5] = d[2][0]+d[2][1]+d[2][2]; 
  x[6] = d[0][0]+d[1][0]+d[2][0]; 
  x[7] = d[0][0]+d[1][0]+d[2][0]; 
  x[8] = d[0][1]+d[1][1]+d[2][1]; 
  x[9] = d[0][1]+d[1][1]+d[2][1];
  x[10] = d[0][2]+d[1][2]+d[2][2]; 
  x[11] = d[0][2]+d[1][2]+d[2][2];
  x[12] = d[0][0]+d[1][1]+d[2][2]; 
  x[13] = d[0][0]+d[1][1]+d[2][2]; 
  x[14] = d[0][2]+d[1][1]+d[2][0];
  x[15] = d[0][2]+d[1][1]+d[2][0]; 
    for(int i = 0; i < 15;i++){
      if(x[i]==3){
      cout << "FIRST" << endl;
      }
      if(x[i]==-3){
      cout << "SECOND" << endl;
      }  
      }
   cout << "NO ONE" << endl;
  
return 0;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
+0*
+00
+*0
გამომავალი მონაცემები
FIRST
თქვენი პასუხი
FIRST
FIRST
NO ONE
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
+00
++0
0*+
გამომავალი მონაცემები
FIRST
თქვენი პასუხი
FIRST
FIRST
NO ONE
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
+0+
000
++0
გამომავალი მონაცემები
SECOND
თქვენი პასუხი
SECOND
SECOND
NO ONE
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
00+
+00
++0
გამომავალი მონაცემები
SECOND
თქვენი პასუხი
SECOND
SECOND
NO ONE
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
00+
++0
++0
გამომავალი მონაცემები
FIRST
თქვენი პასუხი
FIRST
NO ONE
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
00+
+00
0++
გამომავალი მონაცემები
NO ONE
თქვენი პასუხი
NO ONE
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
+0+
+00
0++
გამომავალი მონაცემები
NO ONE
თქვენი პასუხი
NO ONE
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
0+0
+0+
0+0
გამომავალი მონაცემები
SECOND
თქვენი პასუხი
SECOND
SECOND
SECOND
NO ONE
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
+0*
+0*
*0*
გამომავალი მონაცემები
SECOND
თქვენი პასუხი
SECOND
SECOND
NO ONE
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
0*+
0+0
+*0
გამომავალი მონაცემები
FIRST
თქვენი პასუხი
FIRST
NO ONE
ჩეკერის პასუხი
NO