ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 08.06.2021 19:05:58

ამოცანა: ჯვრები და ნულები

მომხმარებელი: GGLONTI_

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
  
  int i,j,t,l;
  char arr[3][3];
  int d[3][3];
  
  for (i=0;i<3; i++) {
    for (j=0; j<3; j++) {
      cin>>arr[i][j];
      if(arr[i][j]=='+') {
        d[i][j]=1;
      }
      if(arr[i][j]=='0') {
        d[i][j]=0;
      }
      if(arr[i][j]=='*') {
        d[i][j]=15;
      }
      
    }
  }
  
  if (d[0][0]+d[0][1]+d[0][2] == 3 ) {
    cout << "FIRST" << endl;
  }
  else {
    cout << "NO ONE";
  }
  if (d[0][0]+d[0][1]+d[0][2] == 0) {
    cout << "SECOND" << endl;
  }
  else {
    cout << "NO ONE";
  }
  if (d[1][0]+d[1][1]+d[1][2] == 3) {
    cout << "FIRST" << endl;
  }
  else {
    cout << "NO ONE";
  }
  if (d[1][0]+d[1][1]+d[1][2] == 0) {
    cout << "SECOND" << endl;
  }
  else {
    cout << "NO ONE";
  }
  if (d[2][0]+d[2][1]+d[2][2] == 3) {
    cout << "FIRST" << endl;
  }
  else {
    cout << "NO ONE";
  }
  if (d[2][0]+d[2][1]+d[2][2] == 0) {
    cout << "SECOND" << endl;
  }
  else {
    cout << "NO ONE";
  }
  if (d[0][0]+d[1][0]+d[2][0] == 3) {
    cout << "FIRST" << endl;
  }
  else {
    cout << "NO ONE";
  }
  if (d[0][0]+d[1][0]+d[2][0] == 0) {
    cout << "SECOND" << endl;
  }
  else {
    cout << "NO ONE";
  }
  if (d[0][1]+d[1][1]+d[2][1] == 3) {
    cout << "FIRST" << endl;
  }
  else {
    cout << "NO ONE";
  }
  if (d[0][1]+d[1][1]+d[2][1] == 0) {
    cout << "SECOND" << endl;
  }
  else {
    cout << "NO ONE";
  }
  if (d[0][2]+d[1][2]+d[2][2] == 3) {
    cout << "FIRST" << endl;
  }
  else {
    cout << "NO ONE";
  }
  if (d[0][2]+d[1][2]+d[2][2] == 0) {
    cout << "SECOND" << endl;
  }
  else {
    cout << "NO ONE";
  }
  if (d[0][0]+d[1][1]+d[2][2] == 3) {
    cout << "FIRST" << endl;
  }
  else {
    cout << "NO ONE";
  }
  if (d[0][0]+d[1][1]+d[2][2] == 0) {
    cout << "SECOND" << endl;
  }
  else {
    cout << "NO ONE";
  }
  if (d[0][2]+d[1][1]+d[2][0] == 3) {
    cout << "FIRST" << endl;
  }
  else {
    cout << "NO ONE";
  }
  if (d[0][2]+d[1][1]+d[2][0] == 0) {
    cout << "SECOND" << endl;
  }
  else {
  cout << "NO ONE";
  }
  for(t=0;t<3;t++){
    for(l=0;l<3;l++){
      cout << "zdarova: " << d[t][l] <<endl;
    }
   }
   
  
return 0;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
+0*
+00
+*0
გამომავალი მონაცემები
FIRST
თქვენი პასუხი
NO ONENO ONENO ONENO ONENO ONENO ONEFIRST
NO ONENO ONENO ONENO ONENO ONENO ONENO ONENO ONENO ONEzdarova: 1
zdarova: 0
zdarova: 15
zdarova: 1
zdarova: 0
zdarova: 0
zdarova: 1
zdarova: 15
zdarova: 0
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
+00
++0
0*+
გამომავალი მონაცემები
FIRST
თქვენი პასუხი
NO ONENO ONENO ONENO ONENO ONENO ONENO ONENO ONENO ONENO ONENO ONENO ONEFIRST
NO ONENO ONENO ONEzdarova: 1
zdarova: 0
zdarova: 0
zdarova: 1
zdarova: 1
zdarova: 0
zdarova: 0
zdarova: 15
zdarova: 1
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
+0+
000
++0
გამომავალი მონაცემები
SECOND
თქვენი პასუხი
NO ONENO ONENO ONESECOND
NO ONENO ONENO ONENO ONENO ONENO ONENO ONENO ONENO ONENO ONENO ONENO ONEzdarova: 1
zdarova: 0
zdarova: 1
zdarova: 0
zdarova: 0
zdarova: 0
zdarova: 1
zdarova: 1
zdarova: 0
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
00+
+00
++0
გამომავალი მონაცემები
SECOND
თქვენი პასუხი
NO ONENO ONENO ONENO ONENO ONENO ONENO ONENO ONENO ONENO ONENO ONENO ONENO ONESECOND
NO ONENO ONEzdarova: 0
zdarova: 0
zdarova: 1
zdarova: 1
zdarova: 0
zdarova: 0
zdarova: 1
zdarova: 1
zdarova: 0
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
00+
++0
++0
გამომავალი მონაცემები
FIRST
თქვენი პასუხი
NO ONENO ONENO ONENO ONENO ONENO ONENO ONENO ONENO ONENO ONENO ONENO ONENO ONENO ONEFIRST
NO ONEzdarova: 0
zdarova: 0
zdarova: 1
zdarova: 1
zdarova: 1
zdarova: 0
zdarova: 1
zdarova: 1
zdarova: 0
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
00+
+00
0++
გამომავალი მონაცემები
NO ONE
თქვენი პასუხი
NO ONENO ONENO ONENO ONENO ONENO ONENO ONENO ONENO ONENO ONENO ONENO ONENO ONENO ONENO ONENO ONEzdarova: 0
zdarova: 0
zdarova: 1
zdarova: 1
zdarova: 0
zdarova: 0
zdarova: 0
zdarova: 1
zdarova: 1
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
+0+
+00
0++
გამომავალი მონაცემები
NO ONE
თქვენი პასუხი
NO ONENO ONENO ONENO ONENO ONENO ONENO ONENO ONENO ONENO ONENO ONENO ONENO ONENO ONENO ONENO ONEzdarova: 1
zdarova: 0
zdarova: 1
zdarova: 1
zdarova: 0
zdarova: 0
zdarova: 0
zdarova: 1
zdarova: 1
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
0+0
+0+
0+0
გამომავალი მონაცემები
SECOND
თქვენი პასუხი
NO ONENO ONENO ONENO ONENO ONENO ONENO ONENO ONENO ONENO ONENO ONENO ONENO ONESECOND
NO ONESECOND
zdarova: 0
zdarova: 1
zdarova: 0
zdarova: 1
zdarova: 0
zdarova: 1
zdarova: 0
zdarova: 1
zdarova: 0
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
+0*
+0*
*0*
გამომავალი მონაცემები
SECOND
თქვენი პასუხი
NO ONENO ONENO ONENO ONENO ONENO ONENO ONENO ONENO ONESECOND
NO ONENO ONENO ONENO ONENO ONENO ONEzdarova: 1
zdarova: 0
zdarova: 15
zdarova: 1
zdarova: 0
zdarova: 15
zdarova: 15
zdarova: 0
zdarova: 15
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
0*+
0+0
+*0
გამომავალი მონაცემები
FIRST
თქვენი პასუხი
NO ONENO ONENO ONENO ONENO ONENO ONENO ONENO ONENO ONENO ONENO ONENO ONENO ONENO ONEFIRST
NO ONEzdarova: 0
zdarova: 15
zdarova: 1
zdarova: 0
zdarova: 1
zdarova: 0
zdarova: 1
zdarova: 15
zdarova: 0
ჩეკერის პასუხი
NO