ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 07.06.2021 20:41:02

ამოცანა: შემთხვევითი რიცხვების შემოწმება

მომხმარებელი: WSCGoat

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;


set <int> st;
int a,endsize,startsize,num,z;


int main(){ 
cin>>z;
while(z--){
  cin>>num
  startsize=st.size();
  st.insert(num);
  endsize=st.size();
  if(f==b) cout<<"DUB"; else cout<<"RAND";
  
}
}
  
  
  
  
  
  
PROB_cpp_UID2505PID524_8f0fb0/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID2505PID524_8f0fb0/main.cpp:13:5: error: expected ';' before 'startsize'
   startsize=st.size();
   ^~~~~~~~~
PROB_cpp_UID2505PID524_8f0fb0/main.cpp:16:8: error: 'f' was not declared in this scope
   if(f==b) cout<<"DUB"; else cout<<"RAND";
    ^
PROB_cpp_UID2505PID524_8f0fb0/main.cpp:16:11: error: 'b' was not declared in this scope
   if(f==b) cout<<"DUB"; else cout<<"RAND";
      ^