ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 07.06.2021 11:13:05

ამოცანა: პაროლის სირთულე

მომხმარებელი: giorgibidzishvili

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა







#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int a[5],b,c,d,a1=0,a2=0,a3=0,a4=0,a5;
string s,s1;
main(){
cin>>s;
s1="# $ % & * +";
for(int i=0; i<s.size(); i++){
    if(isupper(s[i]))a[0]=1;
    if(islower(s[i]))a[1]=1;
    if(isdigit(s[i])) a[2]=1;
    if(s1.find(s[i])!=-1) a[3]=1;


}
if(s.size()>=8)a[4]=1;
cout<<a[0]+a[1]+a[2]+a[3] +a[4];
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
Bao17#
გამომავალი მონაცემები
4
თქვენი პასუხი
4
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
password
გამომავალი მონაცემები
2
თქვენი პასუხი
2
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
PASSword56
გამომავალი მონაცემები
4
თქვენი პასუხი
4
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
123456
გამომავალი მონაცემები
1
თქვენი პასუხი
1
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
2020QWerty**
გამომავალი მონაცემები
5
თქვენი პასუხი
5
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
Corona++
გამომავალი მონაცემები
4
თქვენი პასუხი
4
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
ZoroZoro
გამომავალი მონაცემები
3
თქვენი პასუხი
3
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
$AbRaCaDaBrA$01
გამომავალი მონაცემები
5
თქვენი პასუხი
5
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
******
გამომავალი მონაცემები
1
თქვენი პასუხი
1
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
pas#$%
გამომავალი მონაცემები
2
თქვენი პასუხი
2
ჩეკერის პასუხი
YES