ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 07.06.2021 11:12:56

ამოცანა: პაროლის სირთულე

მომხმარებელი: giorgibidzishvili

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა# $ % & * +
PROB_cpp_UID1772PID337_ac34e0/main.cpp:1:3: error: invalid preprocessing directive #$
 # $ % & * +
   ^