ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 07.06.2021 11:01:22

ამოცანა: პაროლის სირთულე

მომხმარებელი: giorgibidzishvili

ვერდიქტი: ნაწილობრივი ამოხსნა

შეფასება: 50.0 ქულა#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int a,b,c,d,a1=0,a2=0,a3=0,a4=0,a5;
string s;
main(){
cin>>s;
for(int i=0; i<s.size(); i++){
    if(a1<1 && s[i]>=48 &&s[i]<=58){a1++;a++;continue;}
    if(a2<1 && s[i]=='#' ||s[i]=='$' ||s[i]=='%' ||s[i]=='&' ||s[i]=='*' ||s[i]=='+'  ){a2++; a++;continue;}
    if(a3<1 &&s[i]>=65 &&s[i]<=90){a3++;a++;continue;}
    if(a4<1 && s[i]>97 && s[i]<=122){a4++; a++; continue;}

}
if(s.size()>=8)a++;
cout<<a;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
Bao17#
გამომავალი მონაცემები
4
თქვენი პასუხი
4
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
password
გამომავალი მონაცემები
2
თქვენი პასუხი
2
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
PASSword56
გამომავალი მონაცემები
4
თქვენი პასუხი
4
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
123456
გამომავალი მონაცემები
1
თქვენი პასუხი
1
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
2020QWerty**
გამომავალი მონაცემები
5
თქვენი პასუხი
6
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
Corona++
გამომავალი მონაცემები
4
თქვენი პასუხი
5
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
ZoroZoro
გამომავალი მონაცემები
3
თქვენი პასუხი
3
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
$AbRaCaDaBrA$01
გამომავალი მონაცემები
5
თქვენი პასუხი
6
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
******
გამომავალი მონაცემები
1
თქვენი პასუხი
6
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
pas#$%
გამომავალი მონაცემები
2
თქვენი პასუხი
4
ჩეკერის პასუხი
NO