ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 07.06.2021 10:41:16

ამოცანა: წრიული პალინდრომი

მომხმარებელი: giorgibidzishvili

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int n,ch,i,j,m,q,a[100];
multiset<int > mst;
multiset<int>::iterator it;
string s;
main(){
cin>>s;
for(i=0; i<s.size(); i++){
mst.insert(s[i]);

}
for(it=mst.begin(); it!=mst.end(); it++){
q=*it;
it++;
n=*it;
if(it==mst.end())break;
if(q!=n){j++;it--;}
}
cout<<j;
if(j<=1 && s.size()%2==1 || j==0 &&s.size()%2==0)cout<<"YES"; else cout<<"NO";
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
array
გამომავალი მონაცემები
yes
თქვენი პასუხი
0YES
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
computer
გამომავალი მონაცემები
no
თქვენი პასუხი
7NO
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
sis
გამომავალი მონაცემები
yes
თქვენი პასუხი
1YES
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
a
გამომავალი მონაცემები
yes
თქვენი პასუხი
0YES
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
გამომავალი მონაცემები
yes
თქვენი პასუხი
0YES
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
fihdeedhif
გამომავალი მონაცემები
yes
თქვენი პასუხი
0YES
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
yuwwkkwwuy
გამომავალი მონაცემები
yes
თქვენი პასუხი
0YES
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
jdhdceccgjgcajejidhcfeagdfjafefahhhcaiahcdgfgfijeeeejifgfgdchaiachhhafefajfdgaefchdijejacgjgccecdhdj
გამომავალი მონაცემები
yes
თქვენი პასუხი
0YES
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
ozgboqayhufojcmxghpteqrgfnzdjsjggwxhtnskcwajiwsnlzzlnswijawcksnthxwggjsjdznfgrqetphgxmcjofuhyaqobgzo
გამომავალი მონაცემები
yes
თქვენი პასუხი
0YES
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
xiffloprezetukwwhtwxiverrcitacuefyjktxafwaxbdxlixxxilxdbxawfaxtkjyfeucaticrrevixwthwwkutezerpolffix
გამომავალი მონაცემები
yes
თქვენი პასუხი
1YES
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
wxhjctsalrmgbcuspziiavkadexabdiwxhqjbhgyzdccbexyppyxebccdzyghbjqhxwidbaxedakvaiizpsucbgmrlastcjhxwdd
გამომავალი მონაცემები
yes
თქვენი პასუხი
0YES
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
eedctcmvzumetfsaiegjuepkgoxxauidbyflwycilhptaoobmpllpmbooatphlicywlfybdiuaxxogkpeujgeiasftemuzvmctcd
გამომავალი მონაცემები
yes
თქვენი პასუხი
0YES
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
gyrtktcflqwlxgjpihcjarszbnuojsimcbolzheqrqjlbqorroqbljqrqehzlobcmisjounbzsrajchipjgxlwqlfctktrygedde
გამომავალი მონაცემები
yes
თქვენი პასუხი
0YES
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
errepnhuagxqyganbbptjtizbjdfmukyxxbmileaksrbjavldthiihtdlvajbrskaelimbxxykumfdjbzitjtpbbnagyqxgauhnp
გამომავალი მონაცემები
yes
თქვენი პასუხი
0YES
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
ldfowirhhruatgshxbxtidyjofgpqrnabgdknitcmfllyppayappyllfmctinkdgbanrqpgfojyditxbxhsgtaurhhriwofdltt
გამომავალი მონაცემები
yes
თქვენი პასუხი
0YES
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
mmgdgfwvvvpjncqhxuaukuhwruwvtdajqopxhacjxvqohkuovpmpvoukhoqvxjcahxpoqjadtvwurwhukuauxhqcnjpvvvwfgdg
გამომავალი მონაცემები
yes
თქვენი პასუხი
1YES
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
xeveypmwbwfzizedvmxsfhhoslqlukxgoavchvdvgyloealflaeolygvdvhcvaogxkulqlsohhfsxmvdezizfwbwmpyevexoxxo
გამომავალი მონაცემები
yes
თქვენი პასუხი
1YES
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
uppunupqkwlqctlulpliywrbgdwbxvtdlgtxlhahcnppkbyxahzbzhaxybkppnchahlxtgldtvxbwdgbrwyilplultcqlwkqpun
გამომავალი მონაცემები
yes
თქვენი პასუხი
1YES
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
gig
გამომავალი მონაცემები
yes
თქვენი პასუხი
0YES
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
ggi
გამომავალი მონაცემები
yes
თქვენი პასუხი
0YES
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
igg
გამომავალი მონაცემები
yes
თქვენი პასუხი
0YES
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
zpsprwjwiymmxiznckjdrhiujhpemagerzwhavdbqxptyyvxfvicehzhqchghqaaaigsxhhuvarwdfkpistrdevhkgomneqlahxg
გამომავალი მონაცემები
no
თქვენი პასუხი
16NO
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
kgcxlhvykmkflxyhqrpletzpmpmebilnlhavokalutlssyaxalnmmtxmeeyrubmfjwtavbkqcnaaanhzafpwcsrhjasdhqycfut
გამომავალი მონაცემები
no
თქვენი პასუხი
13NO
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
sxyqhuueksvynyimboqjlhdjfhdnwbruxzbvoualqdqlqdqlauovbzxurbwndhfjdhljqobmiynyvskeuuhqyxsbpvdoyyodvpb
გამომავალი მონაცემები
yes
თქვენი პასუხი
1YES
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
mkswaswerngnsyixujjtygzgytjjuxiysngnrewsawskmltcpchsjrlyfrmxeytilpuewjdqqdjweuplityexmrfylrjshcpctl
გამომავალი მონაცემები
yes
თქვენი პასუხი
0YES
ჩეკერის პასუხი
NO