ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 07.06.2021 10:06:45

ამოცანა: ტექსტის დაშიფვრა 2

მომხმარებელი: giorgibidzishvili

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int n,ch,i,j,m;
pair <int,char> p;
set < pair <int,char> > mst;
set< pair <int,char> >::iterator it;
char k;
main(){
cin>>n;
	for(i=0;i<n;i++) {
    cin>>k>>m;
	  for (j=0; j<m; j++){
      cin>>ch;
      mst.insert(make_pair(k,ch));
	  }
	}
it=mst.begin();
while(it!=mst.end()){
    cout<<(*it).second;
it++;
}
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
5
a 5 1 4 6 8 11
b 2 2 9
c 1 5
d 1 7
r 2 3 10
გამომავალი მონაცემები
abracadabra
თქვენი პასუხი
	
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
3
y 1 1
e 1 2
s 1 3
გამომავალი მონაცემები
yes
თქვენი პასუხი

ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
1
a 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
გამომავალი მონაცემები
aaaaaaaaaa
თქვენი პასუხი
	
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
8
f 2 3 4
i 2 2 10
d 1 1
e 3 5 7 13
n 1 8
a 1 11
t 2 9 12
r 1 6
გამომავალი მონაცემები
differentiate
თქვენი პასუხი


	
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
5
d 1 1
i 1 2
c 1 4
u 1 5
s 3 3 6 7
გამომავალი მონაცემები
discuss
თქვენი პასუხი

ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
2
x 5 1 3 5 7 9
y 5 2 4 6 8 10
გამომავალი მონაცემები
xyxyxyxyxy
თქვენი პასუხი
	
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
5
b 1 1
r 1 2
u 1 3
s 1 4
h 1 5
გამომავალი მონაცემები
brush
თქვენი პასუხი

ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
10
c 1 1
o 1 2
m 1 3
p 1 4
l 1 5
e 1 6
x 1 7
i 1 8
t 1 9
y 1 10
გამომავალი მონაცემები
complexity
თქვენი პასუხი
	
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
5
r 2 1 5
e 2 2 7
c 1 3
o 1 4
d 2 6 8
გამომავალი მონაცემები
recorded
თქვენი პასუხი

ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
5
p 2 1 3
c 1 4
o 2 2 5
r 1 6
n 1 7
გამომავალი მონაცემები
popcorn
თქვენი პასუხი

ჩეკერის პასუხი
NO